Παρακολούθηση
Mladen Veletic
Mladen Veletic
Oslo University Hospital & Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The IoT architectural framework, design issues and application domains
G Gardašević, M Veletić, N Maletić, D Vasiljević, I Radusinović, S Tomović, ...
Wireless personal communications 92, 127-148, 2017
1702017
Wireless insite software verification via analysis and comparison of simulation and measurement results
P Medeđović, M Veletić, Ž Blagojević
2012 Proceedings of the 35th International Convention MIPRO, 776-781, 2012
772012
Peer-to-peer communication in neuronal nano-network
M Veletić, PA Floor, Z Babić, I Balasingham
IEEE Transactions on Communications 64 (3), 1153-1166, 2016
522016
Implants with sensing capabilities
M Veletic, EH Apu, M Simic, J Bergsland, I Balasingham, CH Contag, ...
Chemical Reviews 122 (21), 16329-16363, 2022
472022
On the upper bound of the information capacity in neuronal synapses
M Veletić, PA Floor, Y Chahibi, I Balasingham
IEEE Transactions on Communications 64 (12), 5025-5036, 2016
452016
Synaptic communication engineering for future cognitive brain–machine interfaces
M Veletić, I Balasingham
Proceedings of the IEEE 107 (7), 1425-1441, 2019
372019
A molecular communication model of exosome-mediated brain drug delivery
M Veletić, MT Barros, I Balasingham, S Balasubramaniam
Proceedings of the Sixth Annual ACM International Conference on Nanoscale …, 2019
302019
Molecular communications in viral infections research: Modeling, experimental data, and future directions
MT Barros, M Veletić, M Kanada, M Pierobon, S Vainio, I Balasingham, ...
IEEE Transactions on Molecular, Biological and Multi-Scale Communications 7 …, 2021
232021
Astrocyte–neuron communication as cascade of equivalent circuits
F Mesiti, M Veletić, PA Floor, I Balasingham
Nano communication networks 6 (4), 183-197, 2015
232015
Visualizing extracellular vesicles and their function in 3D tumor microenvironment models
EE Ural, V Toomajian, E Hoque Apu, M Veletic, I Balasingham, ...
International Journal of Molecular Sciences 22 (9), 4784, 2021
222021
Modeling of modulated exosome release from differentiated induced neural stem cells for targeted drug delivery
M Veletić, MT Barros, H Arjmandi, S Balasubramaniam, I Balasingham
IEEE Transactions on NanoBioscience 19 (3), 357-367, 2020
202020
An information theory of neuro-transmission in multiple-access synaptic channels
M Veletić, I Balasingham
IEEE Transactions on Communications 68 (2), 841-853, 2019
202019
Communication theory aspects of synaptic transmission
M Veletić, F Mesiti, PA Floor, I Balasingham
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1116-1121, 2015
192015
On the Cramer-Rao lower bound for RSS-based positioning in wireless cellular networks
M Veletić, M Šunjevarić
AEU-International Journal of Electronics and Communications 68 (8), 730-736, 2014
172014
Modeling, methodologies and tools for molecular and nano-scale communications: modeling, methodologies and tools
J Suzuki, T Nakano, MJ Moore
Springer, 2017
162017
On mathematical analysis of active drug transport coupled with flow-induced diffusion in blood vessels
H Arjmandi, M Zoofaghari, SV Rouzegar, M Veletić, I Balasingham
IEEE Transactions on NanoBioscience 20 (1), 105-115, 2020
152020
From nano-scale neural excitability to long term synaptic modification
M Veletić, PA Floor, I Balasingham
Proceedings of ACM The First Annual International Conference on Nanoscale …, 2014
142014
The end-to-end molecular communication model of extracellular vesicle-based drug delivery
HK Rudsari, M Zoofaghari, M Veletić, J Bergsland, I Balasingham
IEEE Transactions on NanoBioscience, 2022
112022
Targeted drug delivery for cardiovascular disease: Modeling of modulated extracellular vesicle release rates
HK Rudsari, M Veletić, J Bergsland, I Balasingham
IEEE transactions on nanobioscience 20 (4), 444-454, 2021
112021
On spectrum analysis for nanomachine-to-neuron communications
M Veletic, I Balasingham, Z Babic
2013 First International Black Sea Conference on Communications and …, 2013
112013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20