Παρακολούθηση
George Pasparakis
George Pasparakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Swelling studies and in vitro release of verapamil from calcium alginate and calcium alginate–chitosan beads
G Pasparakis, N Bouropoulos
International journal of pharmaceutics 323 (1-2), 34-42, 2006
5562006
Ion-sensitive “isothermal” responsive polymers prepared in water
JP Magnusson, A Khan, G Pasparakis, AO Saeed, W Wang, C Alexander
Journal of the American Chemical Society 130 (33), 10852-10853, 2008
2572008
Multiresponsive polymers: nano-sized assemblies, stimuli-sensitive gels and smart surfaces
G Pasparakis, M Vamvakaki
Polymer Chemistry 2 (6), 1234-1248, 2011
2242011
Sweet talking double hydrophilic block copolymer vesicles
G Pasparakis, C Alexander
Angewandte Chemie 120 (26), 4925-4928, 2008
1702008
Control of bacterial aggregation by thermoresponsive glycopolymers
G Pasparakis, A Cockayne, C Alexander
Journal of the American Chemical Society 129 (36), 11014-11015, 2007
1672007
Cell up-take control of gold nanoparticles functionalized with a thermoresponsive polymer
S Salmaso, P Caliceti, V Amendola, M Meneghetti, JP Magnusson, ...
Journal of Materials Chemistry 19 (11), 1608-1615, 2009
1372009
Harnessing photochemical internalization with dual degradable nanoparticles for combinatorial photo–chemotherapy
G Pasparakis, T Manouras, M Vamvakaki, P Argitis
Nature communications 5 (1), 1-9, 2014
1212014
Stimuli responsive self-healing polymers: gels, elastomers and membranes
AJR Amaral, G Pasparakis
Polymer Chemistry 8 (42), 6464-6484, 2017
1182017
Photodegradable polymers for biotechnological applications
G Pasparakis, T Manouras, P Argitis, M Vamvakaki
Macromolecular rapid communications 33 (3), 183-198, 2012
1062012
Light‐induced generation of singlet oxygen by naked gold nanoparticles and its implications to cancer cell phototherapy
G Pasparakis
Small 9 (24), 4130-4134, 2013
972013
Controlled polymer synthesis—from biomimicry towards synthetic biology
G Pasparakis, N Krasnogor, L Cronin, BG Davis, C Alexander
Chemical Society Reviews 39 (1), 286-300, 2010
782010
Laser‐Induced Cell Detachment and Patterning with Photodegradable Polymer Substrates
G Pasparakis, T Manouras, A Selimis, M Vamvakaki, P Argitis
Angewandte Chemie International Edition 50 (18), 4142-4145, 2011
572011
Synthetic polymers for simultaneous bacterial sequestration and quorum sense interference
X Xue, G Pasparakis, N Halliday, K Winzer, SM Howdle, CJ Cramphorn, ...
Angewandte Chemie International Edition 50 (42), 9852-9856, 2011
462011
LCST polymers: Thermoresponsive nanostructured assemblies towards bioapplications
G Pasparakis, C Tsitsilianis
Polymer 211, 123146, 2020
452020
Membranes for organic solvent nanofiltration based on preassembled nanoparticles
H Siddique, LG Peeva, K Stoikos, G Pasparakis, M Vamvakaki, ...
Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (3), 1109-1121, 2013
402013
Diol–boronic acid complexes integrated by responsive polymers—a route to chemical sensing and logic operations
G Pasparakis, M Vamvakaki, N Krasnogor, C Alexander
Soft Matter 5 (20), 3839-3841, 2009
402009
Transiently malleable multi-healable hydrogel nanocomposites based on responsive boronic acid copolymers
AJR Amaral, M Emamzadeh, G Pasparakis
Polymer Chemistry 9 (4), 525-537, 2018
352018
Electrosprayed Janus particles for combined photo-chemotherapy
B Sanchez-Vazquez, AJR Amaral, DG Yu, G Pasparakis, GR Williams
AAPS PharmSciTech 18 (5), 1460-1468, 2017
322017
Dual controlled delivery of squalenoyl-gemcitabine and paclitaxel using thermo-responsive polymeric micelles for pancreatic cancer
M Emamzadeh, D Desmaële, P Couvreur, G Pasparakis
Journal of Materials Chemistry B 6, 2230-2239, 2018
262018
Synthetic polymers for capture and detection of microorganisms
G Pasparakis, C Alexander
Analyst 132 (11), 1075-1082, 2007
252007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20