Παρακολούθηση
Saverio Ieva
Saverio Ieva
Assistant research at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic blockchain to improve scalability in the internet of things
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, E Di Sciascio
Open Journal of Internet Of Things (OJIOT) 3 (1), 46-61, 2017
582017
A mobile matchmaker for the Ubiquitous Semantic Web
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 10 (4 …, 2014
572014
Resource annotation, dissemination and discovery in the Semantic Web of Things: a CoAP-based framework
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, E Di Sciascio, F Gramegna, S Ieva, G Loseto
2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and …, 2013
322013
A knowledge fusion approach for context awareness in vehicular networks
M Ruta, F Scioscia, F Gramegna, S Ieva, E Di Sciascio, RP De Vera
IEEE Internet of Things Journal 5 (4), 2407-2419, 2018
302018
Semantic annotation of OpenStreetMap points of interest for mobile discovery and navigation
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
2012 IEEE First International Conference on Mobile Services, 33-39, 2012
292012
Supply chain object discovery with semantic-enhanced blockchain
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, E Di Sciascio
Proceedings of the 15th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems, 1-2, 2017
272017
A semantic-enhanced augmented reality tool for OpenStreetMap POI discovery
M Ruta, F Scioscia, D De Filippis, S Ieva, M Binetti, E Di Sciascio
Transportation Research Procedia 3, 479-488, 2014
242014
Indoor/outdoor mobile navigation via knowledge-based POI discovery in augmented reality
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, D De Filippis, E Di Sciascio
2015 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and …, 2015
212015
Knowledge discovery and sharing in the IoT: the physical semantic web vision
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Loseto, F Gramegna, A Pinto
Proceedings of the Symposium on Applied Computing, 492-498, 2017
172017
A framework and a tool for semantic annotation of POIs in OpenStreetMap
F Scioscia, M Binetti, M Ruta, S Ieva, E Di Sciascio
Procedia-Social and Behavioral Sciences 111, 1092-1101, 2014
172014
Semantic-enhanced blockchain technology for smart cities and communities
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, G Loseto, F Gramegna, A Pinto, ...
3rd Italian conference on ICT, 2017
162017
Coap-based collaborative sensor networks in the semantic web of things
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 10 (7), 2545-2562, 2019
152019
A Blockchain Infrastructure for the Semantic Web of Things.
M Ruta, F Scioscia, S Ieva, G Capurso, A Pinto, E Di Sciascio
SEBD, 2018
152018
Linked Data (in low-resource) Platforms: a mapping for Constrained Application Protocol
G Loseto, S Ieva, F Gramegna, M Ruta, F Scioscia, ED Sciascio
International Semantic Web Conference, 131-139, 2016
132016
Semantic matchmaking for Kinect-based posture and gesture recognition
M Ruta, F Scioscia, M Di Summa, S Ieva, E Di Sciascio, M Sacco
International Journal of Semantic Computing 8 (04), 491-514, 2014
132014
Social internet of things for domotics: A knowledge-based approach over LDP-CoAP
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Semantic Web 9 (6), 781-802, 2018
122018
Mini-ME matchmaker and reasoner for the Semantic Web of Things
F Scioscia, M Ruta, G Loseto, F Gramegna, S Ieva, A Pinto, E Di Sciascio
Innovations, Developments, and Applications of Semantic Web and Information …, 2018
122018
A CoAP-based framework for collaborative sensing in the Semantic Web of Things
M Ruta, F Scioscia, A Pinto, F Gramegna, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
Procedia Computer Science 109, 1047-1052, 2017
102017
From the Physical Web to the Physical Semantic Web: knowledge discovery in the Internet of Things
M Ruta, S Ieva, G Loseto, E Di Sciascio
enth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems …, 2016
102016
A logic-based CoAP extension for resource discovery in semantic sensor networks.
M Ruta, F Scioscia, G Loseto, F Gramegna, A Pinto, S Ieva, E Di Sciascio
SSN, 17-32, 2012
102012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20