Παρακολούθηση
Robert K. Szilagyi
Robert K. Szilagyi
Associate Professor, UBC - Okanagan, Kelowna, BC Canada
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electronic structures of metal sites in proteins and models: contributions to function in blue copper proteins
EI Solomon, RK Szilagyi, S DeBeer George, L Basumallick
Chemical reviews 104 (2), 419-458, 2004
9132004
Ligand K-edge X-ray absorption spectroscopy: covalency of ligand–metal bonds
EI Solomon, B Hedman, KO Hodgson, A Dey, RK Szilagyi
Coordination Chemistry Reviews 249 (1-2), 97-129, 2005
4142005
Dithiomethylether as a ligand in the hydrogenase H-cluster
AS Pandey, TV Harris, LJ Giles, JW Peters, RK Szilagyi
Journal of the American Chemical Society 130 (13), 4533-4540, 2008
3812008
A mononuclear Fe (III) single molecule magnet with a 3/2↔ 5/2 spin crossover
S Mossin, BL Tran, D Adhikari, M Pink, FW Heinemann, J Sutter, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (33), 13651-13661, 2012
2792012
Description of the ground state wave functions of Ni dithiolenes using sulfur K-edge X-ray absorption spectroscopy
RK Szilagyi, BS Lim, T Glaser, RH Holm, B Hedman, KO Hodgson, ...
Journal of the American Chemical Society 125 (30), 9158-9169, 2003
2142003
Spectroscopic Calibration of Modern Density Functional Methods Using [CuCl4]2-
RK Szilagyi, M Metz, EI Solomon
The Journal of Physical Chemistry A 106 (12), 2994-3007, 2002
2072002
Sulfur k-edge x-ray absorption spectroscopy as a probe of ligand− metal bond covalency: metal vs ligand oxidation in copper and nickel dithiolene complexes
R Sarangi, S DeBeer George, DJ Rudd, RK Szilagyi, X Ribas, C Rovira, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (8), 2316-2326, 2007
1962007
Structural, spectroscopic, and theoretical elucidation of a redox-active pincer-type ancillary applied in catalysis
D Adhikari, S Mossin, F Basuli, JC Huffman, RK Szilagyi, K Meyer, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (11), 3676-3682, 2008
1732008
Exploring new frontiers of nitrogenase structure and mechanism
JW Peters, RK Szilagyi
Current opinion in chemical biology 10 (2), 101-108, 2006
1642006
The Solution Structure of [Cu(aq)]2+ and Its Implications for Rack-Induced Bonding in Blue Copper Protein Active Sites
P Frank, M Benfatto, RK Szilagyi, P D'Angelo, S Della Longa, ...
Inorganic chemistry 44 (6), 1922-1933, 2005
1642005
Activation of HydAΔEFG Requires a Preformed [4Fe-4S] Cluster
DW Mulder, DO Ortillo, DJ Gardenghi, AV Naumov, SS Ruebush, ...
Biochemistry 48 (26), 6240-6248, 2009
1502009
Structure and Bonding of the Isoelectronic Hexacarbonyls [Hf (CO) 6] 2-,[Ta (CO) 6]-, W (CO) 6,[Re (CO) 6]+,[Os (CO) 6] 2+, and [Ir (CO) 6] 3+: A Theoretical Study1
RK Szilagyi, G Frenking
Organometallics 16 (22), 4807-4815, 1997
1471997
A quantitative description of the ground-state wave function of CuA by X-ray absorption spectroscopy: comparison to plastocyanin and relevance to electron transfer
SD George, M Metz, RK Szilagyi, H Wang, SP Cramer, Y Lu, WB Tolman, ...
Journal of the American Chemical Society 123 (24), 5757-5767, 2001
1212001
On the accuracy of density functional theory for iron—sulfur clusters
RK Szilagyi, MA Winslow
Journal of computational chemistry 27 (12), 1385-1397, 2006
1202006
Three-coordinate copper (I) amido and aminyl radical complexes
NP Mankad, WE Antholine, RK Szilagyi, JC Peters
Journal of the American Chemical Society 131 (11), 3878-3880, 2009
1112009
A radical solution for the biosynthesis of the H-cluster of hydrogenase
JW Peters, RK Szilagyi, A Naumov, T Douglas
FEBS letters 580 (2), 363-367, 2006
1082006
S K-edge X-ray absorption spectroscopic investigation of the Ni-containing superoxide dismutase active site: New structural insight into the mechanism
RK Szilagyi, PA Bryngelson, MJ Maroney, B Hedman, KO Hodgson, ...
Journal of the American Chemical Society 126 (10), 3018-3019, 2004
1082004
Probing the Electronic Structures of [Cu2(μ-XR2)]n+ Diamond Cores as a Function of the Bridging X Atom (X = N or P) and Charge (n = 0, 1, 2)
SB Harkins, NP Mankad, AJM Miller, RK Szilagyi, JC Peters
Journal of the American Chemical Society 130 (11), 3478-3485, 2008
992008
Comparative assessment of the composition and charge state of nitrogenase FeMo-cofactor
TV Harris, RK Szilagyi
Inorganic chemistry 50 (11), 4811-4824, 2011
942011
Spectroscopic investigation of stellacyanin mutants: Axial ligand interactions at the blue copper site
S DeBeer George, L Basumallick, RK Szilagyi, DW Randall, MG Hill, ...
Journal of the American Chemical Society 125 (37), 11314-11328, 2003
872003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20