Παρακολούθηση
Kostas Kollias
Kostas Kollias
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal cost-sharing in general resource selection games
V Gkatzelis, K Kollias, T Roughgarden
Operations Research 64 (6), 1230-1238, 2016
542016
Orienteering algorithms for generating travel itineraries
Z Friggstad, S Gollapudi, K Kollias, T Sarlos, C Swamy, A Tomkins
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and …, 2018
452018
QoS and energy efficient resource allocation in uplink SC-FDMA systems
D Triantafyllopoulou, K Kollias, K Moessner
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (6), 3033-3045, 2015
432015
Restoring pure equilibria to weighted congestion games
K Kollias, T Roughgarden
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 539-551, 2011
342011
Restoring pure equilibria to weighted congestion games
K Kollias, T Roughgarden
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 3 (4), 1-24, 2015
322015
Profit sharing and efficiency in utility games
S Gollapudi, K Kollias, D Panigrahi, V Pliatsika
25th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2017), 2017
312017
Segmenting two-sided markets
S Banerjee, S Gollapudi, K Kollias, K Munagala
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 63-72, 2017
272017
Optimal cost-sharing in weighted congestion games
V Gkatzelis, K Kollias, T Roughgarden
International conference on web and internet economics, 72-88, 2014
272014
Adaptive navigation of vehicles in congested road networks
V Verroios, K Kollias, PK Chrysanthis, A Delis
Proceedings of the 5th international conference on Pervasive services, 47-56, 2008
232008
Tight bounds for cost-sharing in weighted congestion games
M Gairing, K Kollias, G Kotsialou
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 626-637, 2015
182015
Nonpreemptive coordination mechanisms for identical machines
K Kollias
Theory of Computing Systems 53 (3), 424-440, 2013
142013
Almost envy-free repeated matching in two-sided markets
S Gollapudi, K Kollias, B Plaut
Web and Internet Economics: 16th International Conference, WINE 2020 …, 2020
132020
Improved price of anarchy via predictions
V Gkatzelis, K Kollias, A Sgouritsa, X Tan
Proceedings of the 23rd ACM Conference on Economics and Computation, 529-557, 2022
92022
Non-preemptive coordination mechanisms for identical machine scheduling games
K Kollias
International Colloquium on Structural Information and Communication …, 2008
92008
Existence and efficiency of equilibria for cost-sharing in generalized weighted congestion games
M Gairing, K Kollias, G Kotsialou
ACM Transactions on Economics and Computation (TEAC) 8 (2), 1-28, 2020
82020
Equilibrium Inefficiency and Computation in Cost-Sharing Games in Real-Time Scheduling Systems
E Georgoulaki, K Kollias, T Tamir
Algorithms 14 (4), 103, 2021
52021
The segmentation-thickness tradeoff in online marketplaces
R Alijani, S Banerjee, S Gollapudi, K Kollias, K Munagala
Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems 3 (1 …, 2019
52019
Cost-sharing in generalised selfish routing
M Gairing, K Kollias, G Kotsialou
International Conference on Algorithms and Complexity, 272-284, 2017
52017
Robust routing using electrical flows
AK Sinop, L Fawcett, S Gollapudi, K Kollias
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems 9 (4), 1-25, 2023
42023
Machine-Learned Prediction Equilibrium for Dynamic Traffic Assignment
L Graf, T Harks, K Kollias, M Markl
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (5), 5059-5067, 2022
42022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20