Παρακολούθηση
Charles Grellois
Charles Grellois
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-amu.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic termination by monadic affine sized typing
UD Lago, C Grellois
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 41 (2), 1-65, 2019
392019
An infinitary model of linear logic
C Grellois, PA Melliès
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2015
272015
Relational semantics of linear logic and higher-order model-checking
C Grellois, PA Melliès
arXiv preprint arXiv:1501.04789, 2015
272015
Finitary semantics of linear logic and higher-order model-checking
C Grellois, PA Melliès
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 256-268, 2015
262015
Intuitionistic non-normal modal logics: A general framework
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
Journal of Philosophical Logic 49 (5), 833-882, 2020
222020
Semantics of linear logic and higher-order model-checking
C Grellois
Univeristé Denis Diderot Paris 7, 2016
192016
On the termination problem for probabilistic higher-order recursive programs
N Kobayashi, U Dal Lago, C Grellois
2019 34th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 1-14, 2019
182019
Indexed linear logic and higher-order model checking
C Grellois, PA Melliès
arXiv preprint arXiv:1503.04909, 2015
102015
Linearity in higher-order recursion schemes
P Clairambault, C Grellois, AS Murawski
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (POPL), 1-29, 2017
72017
Tensorial logic with colours and higher-order model checking
C Grellois, PA Mellies
CoRR, abs/1501.04789, 2015
42015
Towards intuitionistic non-normal modal logic and its calculi
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
4
Terminating Calculi and Countermodels for Constructive Modal Logics
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and …, 2021
22021
Proof systems for the logics of bringing-it-about
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
15th International Conference on Deontic Logic and Normative Systems DEON …, 2021
22021
Probabilistic termination by monadic affine sized typing (long version)
U Dal Lago, C Grellois
22016
Algebraic theories, monads, and arities
C Grellois
arXiv preprint arXiv:1110.3294, 2011
22011
On the Termination Problem for Probabilistic Higher-Order Recursive Programs
C Grellois, UD Lago, N Kobayashi
Logical Methods in Computer Science 16, 2020
12020
Intuitionistic and classical non-normal modal logics: An embedding
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
TACL 2019, 67, 2019
12019
On the coinductive nature of centralizers
C Grellois
Seminar at the University of Turku http://research. grellois. fr/doc …, 2015
12015
Towards an Intuitionistic Deontic Logic Tolerating Conflicting Obligations
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
International Workshop on Logic, Language, Information, and Computation, 280-294, 2022
2022
Systèmes de preuve pour les logiques de" Bringing-it-About"
T Dalmonte, C Grellois, N Olivetti
Conférence Nationale d’Intelligence Artificielle Année 2021, 95, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20