Παρακολούθηση
Philippe Kruchten
Philippe Kruchten
Professor of software engineering, University of British Columbia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Rational Unified Process: an introduction
P Kruchten
Addison-Wesley Professional, 2004
67882004
The 4 + 1 view model of architecture
PB Kruchten
Software, IEEE 12 (6), 42-50, 1995
42741995
The Rational Unified Process made easy: a practitioner's guide to the RUP
P Kroll, P Kruchten
Addison-Wesley Professional, 2003
10222003
Technical debt: From metaphor to theory and practice
P Kruchten, RL Nord, I Ozkaya
Ieee software 29 (6), 18-21, 2012
8642012
Real challenges in mobile app development
ME Joorabchi, A Mesbah, P Kruchten
2013 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and …, 2013
5902013
Managing technical debt in software-reliant systems
N Brown, Y Cai, Y Guo, R Kazman, M Kim, P Kruchten, E Lim, ...
Proceedings of the FSE/SDP workshop on Future of software engineering …, 2010
5442010
Building up and reasoning about architectural knowledge
P Kruchten, P Lago, H Van Vliet
International conference on the quality of software architectures, 43-58, 2006
4622006
An ontology of architectural design decisions in software intensive systems
P Kruchten
2nd Groningen workshop on software variability, 54-61, 2004
4192004
A general model of software architecture design derived from five industrial approaches
C Hofmeister, P Kruchten, RL Nord, H Obbink, A Ran, P America
Journal of Systems and Software 80 (1), 106-126, 2007
3912007
The past, present, and future for software architecture
P Kruchten, H Obbink, J Stafford
IEEE software 23 (2), 22-30, 2006
3882006
Managing technical debt in software engineering (dagstuhl seminar 16162)
P Avgeriou, P Kruchten, I Ozkaya, C Seaman
Dagstuhl reports 6 (4), 2016
3712016
Using grounded theory to study the experience of software development
S Adolph, W Hall, P Kruchten
Empirical Software Engineering 16 (4), 487-513, 2011
3292011
Agility and architecture: Can they coexist?
P Abrahamsson, MA Babar, P Kruchten
IEEE software 27 (2), 16-22, 2010
2592010
Contextualizing agile software development
P Kruchten
Journal of software: Evolution and Process 25 (4), 351-361, 2013
2392013
In search of a metric for managing architectural technical debt
RL Nord, I Ozkaya, P Kruchten, M Gonzalez-Rojas
2012 Joint Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture and …, 2012
2182012
Decision-making techniques for software architecture design: A comparative survey
D Falessi, G Cantone, R Kazman, P Kruchten
ACM Computing Surveys (CSUR) 43 (4), 1-28, 2011
2022011
A survey on mobile social networks: Applications, platforms, system architectures, and future research directions
X Hu, THS Chu, VCM Leung, ECH Ngai, P Kruchten, HCB Chan
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (3), 1557-1581, 2014
1982014
The decision view's role in software architecture practice
P Kruchten, R Capilla, JC Duenas
IEEE software 26 (2), 36-42, 2009
1932009
Reconciling perspectives: A grounded theory of how people manage the process of software development
S Adolph, P Kruchten, W Hall
Journal of Systems and Software 85 (6), 1269-1286, 2012
1892012
Введение в Rational Unified Process
Ф Крачтен
Ф. Крачтен. М.: Вильямс, 2002
1842002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20