Παρακολούθηση
Adamantia Fragopoulou
Adamantia Fragopoulou
Assistant Professor, Dept of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ki.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Whole body exposure with GSM 900 MHz affects spatial memory in mice
AF Fragopoulou, P Miltiadous, A Stamatakis, F Stylianopoulou, ...
Pathophysiology 17 (3), 179-187, 2010
1262010
Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
AF Fragopoulou, A Samara, MH Antonelou, A Xanthopoulou, ...
Electromagnetic biology and medicine 31 (4), 250-274, 2012
1062012
Scientific panel on electromagnetic field health risks: consensus points, recommendations, and rationales
A Fragopoulou, Y Grigoriev, O Johansson, LH Margaritis, L Morgan, ...
Reviews on environmental health 25 (4), 307-317, 2010
772010
Cranial and postcranial skeletal variations induced in mouse embryos by mobile phone radiation
AF Fragopoulou, SL Koussoulakos, LH Margaritis
Pathophysiology 17 (3), 169-177, 2010
642010
Hippocampal lipidome and transcriptome profile alterations triggered by acute exposure of mice to GSM 1800 MHz mobile phone radiation: An exploratory study
MLH Fragopoulou AF, Polyzos A, Papadopoulou MD, Sansone A, Manta AK, Balafas ...
Research article, 2018
26*2018
Lithium treatment reverses irradiation-induced changes in rodent neural progenitors and rescues cognition
BK Zanni G, Goto S, Fragopoulou AF, Gaudenzi G, Naidoo V, Di Martino E, Levy ...
Mol Psychiatry, 2019
20*2019
Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation
D Mina, K Sagonas, AF Fragopoulou, P Pafilis, A Skouroliakou, ...
International Journal of Radiation Biology 92 (3), 162-168, 2016
172016
Can Neonatal Systemic Inflammation and Hypoxia Yield a Cerebral Palsy-Like Phenotype in Periadolescent Mice?
AF Fragopoulou, Y Qian, RD Heijtz, H Forssberg
Molecular neurobiology 56 (10), 6883-6900, 2019
142019
Mobile-phone radiation-induced perturbation of gene-expression profiling, redox equilibrium and sporadic-apoptosis control in the ovary of Drosophila melanogaster
AK Manta, D Papadopoulou, AP Polyzos, AF Fragopoulou, ...
Fly 11 (2), 75-95, 2017
142017
Effects of pre- and postnatal exposure to 1880-1900MHz DECT base radiation on development in the rat
M Stasinopoulou, A Fragopoulou, A Stamatakis, G Mantziaras, ...
Reproductive Toxicology 65, 248-262, 2016
122016
Panel científico sobre riesgos electromagnéticos campo de la salud: elementos de consenso, recomendaciones y fundamentos
U Fragopoulou, Y Grigoriev, O Johansson, L Margaritis, L Morgan, ...
Rev Salud Ambiental 25, 307-17, 2010
122010
Is cognitive function affected by mobile phone radiation exposure
AF Fragopoulou, LH Margaritis
Non Thermal Effects and Mechanisms of interaction between electromagnetic …, 2010
122010
Response of Caenorhabditis elegans to wireless devices radiation exposure
MK Fasseas, AF Fragopoulou, AK Manta, A Skouroliakou, K Vekrellis, ...
International Journal of Radiation Biology 91 (3), 286-293, 2015
72015
Infrared Thermography Imaging: Evaluating surface emissivity and skin thermal response to IR heating
AS Skouroliakou, I Seferis, I Sianoudis, I Valais, AF Fragopoulou, ...
E J. Sci. Technol 3, 9-14, 2014
72014
Applying Broadband Dielectric Spectroscopy (BDS) for the Biophysical Characterization of Mammalian Tissues under a Variety of Cellular Stresses
MP Souli, P Klonos, AF Fragopoulou, IV Mavragani, IS Pateras, ...
International Journal of Molecular Sciences 18 (4), 838, 2017
42017
Evidence for EMF Transcriptomics and Proteomics Research (2007–2012)
A Fragopoulou, L Margaritis
The BioInitiative Report, 134-144, 2012
22012
INSIGHT INTO THE BIOLOGICAL EFFECTS OF NON-IONIZING RADIATION THROUGH THE PROPERTIES OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES.
AS Skouroliakou, NE Sagioglou, AF Fragopoulou, IK Giannarakis, ...
e-Journal of Science & Technology 7 (3), 2012
22012
Correction to: Can Neonatal Systemic Inflammation and Hypoxia Yield a Cerebral Palsy-Like Phenotype in Periadolescent Mice?
AF Fragopoulou, Y Qian, RD Heijtz, H Forssberg
Molecular Neurobiology 56 (10), 6901, 2019
12019
Irradiation-induced changes in neural progenitor cells are reversed by lithium: Immature newborn dentate granule neurons display dendritic processes that are either tangential …
G Zanni, S Goto, AF Fragopoulou, G Gaudenzi, V Naidoo, E Di Martino, ...
Molecular Psychiatry 26 (1), 1-2, 2021
2021
Applying Broadband Dielectric Relaxation Spectroscopy (DRS) for the biophysical analysis of mammalian tissues under a variety of environmental stresses
M Souli, P Klonos, AF Fragopoulou, IS Pateras, LH Margaritis, ...
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20