Παρακολούθηση
Adamantia Fragopoulou
Adamantia Fragopoulou
Assistant Professor, Dept of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ki.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Whole body exposure with GSM 900 MHz affects spatial memory in mice
AF Fragopoulou, P Miltiadous, A Stamatakis, F Stylianopoulou, ...
Pathophysiology 17 (3), 179-187, 2010
1262010
Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation
AF Fragopoulou, A Samara, MH Antonelou, A Xanthopoulou, ...
Electromagnetic Biology and Medicine 31 (4), 250-274, 2012
1102012
Scientific panel on electromagnetic field health risks: consensus points, recommendations, and rationales
A Fragopoulou, Y Grigoriev, O Johansson, LH Margaritis, L Morgan, ...
Reviews on environmental health 25 (4), 307-317, 2010
772010
Cranial and postcranial skeletal variations induced in mouse embryos by mobile phone radiation
AF Fragopoulou, SL Koussoulakos, LH Margaritis
Pathophysiology 17 (3), 169-177, 2010
682010
Hippocampal lipidome and transcriptome profile alterations triggered by acute exposure of mice to GSM 1800 MHz mobile phone radiation: An exploratory study
MLH Fragopoulou AF, Polyzos A, Papadopoulou MD, Sansone A, Manta AK, Balafas ...
Research article, 2018
30*2018
Lithium treatment reverses irradiation-induced changes in rodent neural progenitors and rescues cognition
BK Zanni G, Goto S, Fragopoulou AF, Gaudenzi G, Naidoo V, Di Martino E, Levy ...
Mol Psychiatry, 2019
28*2019
Can neonatal systemic inflammation and hypoxia yield a cerebral palsy-like phenotype in periadolescent mice?
AF Fragopoulou, Y Qian, RD Heijtz, H Forssberg
Molecular neurobiology 56, 6883-6900, 2019
162019
Mobile-phone radiation-induced perturbation of gene-expression profiling, redox equilibrium and sporadic-apoptosis control in the ovary of Drosophila melanogaster
AK Manta, D Papadopoulou, AP Polyzos, AF Fragopoulou, ...
Fly 11 (2), 75-95, 2017
152017
Effects of pre- and postnatal exposure to 1880-1900MHz DECT base radiation on development in the rat
M Stasinopoulou, A Fragopoulou, A Stamatakis, G Mantziaras, ...
Reproductive Toxicology 65, 248-262, 2016
152016
Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation
D Mina, K Sagonas, AF Fragopoulou, P Pafilis, A Skouroliakou, ...
International Journal of Radiation Biology 92 (3), 162-168, 2016
142016
Is cognitive function affected by mobile phone radiation exposure
AF Fragopoulou, LH Margaritis
Non Thermal Effects and Mechanisms of interaction between electromagnetic …, 2010
122010
Infrared Thermography Imaging: Evaluating surface emissivity and skin thermal response to IR heating
AS Skouroliakou, I Seferis, I Sianoudis, I Valais, A Fragopoulou, ...
E J. Sci. Technol 3, 9-14, 2014
102014
Response of Caenorhabditis elegans to wireless devices radiation exposure
MK Fasseas, AF Fragopoulou, AK Manta, A Skouroliakou, K Vekrellis, ...
International Journal of Radiation Biology 91 (3), 286-293, 2015
92015
Applying broadband dielectric spectroscopy (BDS) for the biophysical characterization of mammalian tissues under a variety of cellular stresses
MP Souli, P Klonos, AF Fragopoulou, IV Mavragani, IS Pateras, ...
International Journal of Molecular Sciences 18 (4), 838, 2017
52017
Panel científico sobre riesgos electromagnéticos campo de la salud: elementos de consenso, recomendaciones y fundamentos
U Fragopoulou, Y Grigoriev, O Johansson, L Margaritis, L Morgan, ...
Rev Salud Ambiental 25, 307-17, 2010
52010
Evidence for EMF Transcriptomics and Proteomics Research (2007–2012)
A Fragopoulou, L Margaritis
The BioInitiative Report, 134-144, 2012
22012
INSIGHT INTO THE BIOLOGICAL EFFECTS OF NON-IONIZING RADIATION THROUGH THE PROPERTIES OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES.
AS Skouroliakou, NE Sagioglou, AF Fragopoulou, IK Giannarakis, ...
e-Journal of Science & Technology 7 (3), 2012
22012
Correction to: Can Neonatal Systemic Inflammation and Hypoxia Yield a Cerebral Palsy-Like Phenotype in Periadolescent Mice?
AF Fragopoulou, Y Qian, RD Heijtz, H Forssberg
Molecular Neurobiology 56 (10), 6901, 2019
12019
Irradiation-induced changes in neural progenitor cells are reversed by lithium: Immature newborn dentate granule neurons display dendritic processes that are either tangential …
G Zanni, S Goto, AF Fragopoulou, G Gaudenzi, V Naidoo, E Di Martino, ...
Molecular Psychiatry 26 (1), 1-2, 2021
2021
Applying broadband dielectric relaxation spectroscopy (DRS) for the biophysical analysis of mammalian tissues under a variety of environmental stresses
M Souli, P Klonos, AF Fragopoulou, IS Pateras, LH Margaritis, ...
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20