Παρακολούθηση
HongJiang Zhang (张宏江)
HongJiang Zhang (张宏江)
Sourcecode Capital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sourcecodecap.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Face recognition using laplacianfaces
X He, S Yan, Y Hu, P Niyogi, HJ Zhang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 27 (3), 328-340, 2005
42102005
Graph embedding and extensions: A general framework for dimensionality reduction
S Yan, D Xu, B Zhang, HJ Zhang, Q Yang, S Lin
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (1), 40-51, 2006
33642006
Automatic partitioning of full-motion video
HJ Zhang, A Kankanhalli, SW Smoliar
Multimedia systems 1 (1), 10-28, 1993
20901993
Neighborhood preserving embedding
X He, D Cai, S Yan, HJ Zhang
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 2 …, 2005
18742005
Contrast-based image attention analysis by using fuzzy growing
YF Ma, HJ Zhang
Proceedings of the eleventh ACM international conference on Multimedia, 374-381, 2003
12782003
Image classification for content-based indexing
A Vailaya, MAT Figueiredo, AK Jain, HJ Zhang
IEEE transactions on image processing 10 (1), 117-130, 2001
11282001
Learning spatially localized, parts-based representation
SZ Li, XW Hou, HJ Zhang, QS Cheng
Computer Vision and Pattern Recognition, 2001. CVPR 2001. Proceedings of the …, 2001
10692001
Orthogonal laplacianfaces for face recognition
D Cai, X He, J Han, HJ Zhang
IEEE transactions on image processing 15 (11), 3608-3614, 2006
9512006
Content-based video indexing and retrieval
SW Smoliar, HJ Zhang
IEEE multimedia 1 (2), 62-72, 1994
7941994
Fundamentals of content-based image retrieval
F Long, H Zhang, DD Feng
Multimedia Information Retrieval and Management, 1-26, 2003
7812003
An integrated system for content-based video retrieval and browsing
HJ Zhang, J Wu, D Zhong, SW Smoliar
Pattern recognition 30 (4), 643-658, 1997
7781997
Content-based representation and retrieval of visual media: A state-of-the-art review
P Aigrain, HJ Zhang, D Petkovic
Multimedia tools and applications 3 (3), 179-202, 1996
7311996
A user attention model for video summarization
YF Ma, L Lu, HJ Zhang, M Li
Proceedings of the tenth ACM international conference on Multimedia, 533-542, 2002
7302002
Content analysis for audio classification and segmentation
L Lu, HJ Zhang, H Jiang
IEEE Transactions on speech and audio processing 10 (7), 504-516, 2002
7182002
Automatic mood detection and tracking of music audio signals
L Lu, D Liu, HJ Zhang
IEEE Transactions on audio, speech, and language processing 14 (1), 5-18, 2005
7032005
On image classification: City images vs. landscapes
A Vailaya, A Jain, HJ Zhang
Pattern Recognition 31 (12), 1921-1935, 1998
6291998
A generic framework of user attention model and its application in video summarization
YF Ma, XS Hua, L Lu, HJ Zhang
Multimedia, IEEE Transactions on 7 (5), 907-919, 2005
6182005
Statistical learning of multi-view face detection
SZ Li, L Zhu, ZQ Zhang, A Blake, HJ Zhang, H Shum
European Conference on Computer Vision, 67-81, 2002
6152002
Clustering user queries of a search engine
JR Wen, JY Nie, HJ Zhang
Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web, 162-168, 2001
6132001
Tag ranking
D Liu, XS Hua, L Yang, M Wang, HJ Zhang
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 351-360, 2009
6012009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20