Παρακολούθηση
Sara RINALDUCCI
Sara RINALDUCCI
Department of Ecological and Biological Sciences (DEB), University of Tuscia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unitus.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An update on red blood cell storage lesions, as gleaned through biochemistry and omics technologies
A D'Alessandro, AG Kriebardis, S Rinalducci, MH Antonelou, KC Hansen, ...
Transfusion 55 (1), 205-219, 2015
3572015
Metabolomics and proteomics reveal drought-stress responses of leaf tissues from spring-wheat
A Michaletti, MR Naghavi, M Toorchi, L Zolla, S Rinalducci
Scientific reports 8 (1), 5710, 2018
2462018
Proteomics as a complementary tool for identifying unintended side effects occurring in transgenic maize seeds as a result of genetic modifications
L Zolla, S Rinalducci, P Antonioli, PG Righetti
Journal of proteome research 7 (5), 1850-1861, 2008
2212008
Redox proteomics: basic principles and future perspectives for the detection of protein oxidation in plants
S Rinalducci, L Murgiano, L Zolla
Journal of Experimental Botany 59 (14), 3781-3801, 2008
2062008
Proteomic analysis of RBC membrane protein degradation during blood storage
GM D'Amici, S Rinalducci, L Zolla
Journal of proteome research 6 (8), 3242-3255, 2007
2032007
Low temperature tolerance in plants: changes at the protein level
M Janmohammadi, L Zolla, S Rinalducci
Phytochemistry 117, 76-89, 2015
1732015
Purification and characterization of phycocyanin from the blue-green alga Aphanizomenon flos-aquae
S Benedetti, S Rinalducci, F Benvenuti, S Francogli, S Pagliarani, L Giorgi, ...
Journal of Chromatography B 833 (1), 12-18, 2006
1672006
Alterations of red blood cell metabolome during cold liquid storage of erythrocyte concentrates in CPD–SAGM
F Gevi, A D'Alessandro, S Rinalducci, L Zolla
Journal of proteomics 76, 168-180, 2012
1662012
Love me tender: An Omics window on the bovine meat tenderness network
A D'Alessandro, S Rinalducci, C Marrocco, V Zolla, F Napolitano, L Zolla
Journal of proteomics 75 (14), 4360-4380, 2012
1432012
Peroxiredoxin‐2 as a candidate biomarker to test oxidative stress levels of stored red blood cells under blood bank conditions
S Rinalducci, GM D'Amici, B Blasi, S Vaglio, G Grazzini, L Zolla
Transfusion 51 (7), 1439-1449, 2011
1412011
Protein nitration during defense response in Arabidopsis thaliana
D Cecconi, S Orzetti, E Vandelle, S Rinalducci, L Zolla, M Delledonne
Electrophoresis 30 (14), 2460-2468, 2009
1392009
Formation of radicals from singlet oxygen produced during photoinhibition of isolated light-harvesting proteins of photosystem II
S Rinalducci, JZ Pedersen, L Zolla
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics 1608 (1), 63-73, 2004
1302004
Iron stabilizes thylakoid protein–pigment complexes in Indian mustard during Cd-phytoremediation as revealed by BN-SDS-PAGE and ESI-MS/MS
MI Qureshi, GM D’Amici, M Fagioni, S Rinalducci, L Zolla
Journal of Plant Physiology 167 (10), 761-770, 2010
1192010
Exploring the platelet proteome via combinatorial, hexapeptide ligand libraries
L Guerrier, S Claverol, F Fortis, S Rinalducci, AM Timperio, P Antonioli, ...
Journal of Proteome Research 6 (11), 4290-4303, 2007
1022007
Chianina beef tenderness investigated through integrated Omics
A D'Alessandro, C Marrocco, S Rinalducci, C Mirasole, S Failla, L Zolla
Journal of proteomics 75 (14), 4381-4398, 2012
1012012
Proteomic analysis of a spring wheat cultivar in response to prolonged cold stress
S Rinalducci, MG Egidi, G Karimzadeh, FR Jazii, L Zolla
Electrophoresis 32 (14), 1807-1818, 2011
992011
Involvement of active oxygen species in degradation of light-harvesting proteins under light stresses
L Zolla, S Rinalducci
Biochemistry 41 (48), 14391-14402, 2002
942002
Oxidative stress and caspase-mediated fragmentation of cytoplasmic domain of erythrocyte band 3 during blood storage
S Rinalducci, E Ferru, B Blasi, F Turrini, L Zolla
Blood Transfusion 10 (Suppl 2), s55, 2012
812012
Stenotrophomonas maltophilia SeITE02, a New Bacterial Strain Suitable for Bioremediation of Selenite-Contaminated Environmental Matrices
P Antonioli, S Lampis, I Chesini, G Vallini, S Rinalducci, L Zolla, ...
Applied and environmental microbiology 73 (21), 6854-6863, 2007
812007
The influence of temperature on plant development in a vernalization-requiring winter wheat: a 2-DE based proteomic investigation
S Rinalducci, MG Egidi, S Mahfoozi, SJ Godehkahriz, L Zolla
Journal of Proteomics 74 (5), 643-659, 2011
732011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20