Παρακολούθηση
Constantinos Bitsakos
Constantinos Bitsakos
PHD Student at CSLAB, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cslab.ece.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DERP: A Deep Reinforcement Learning Cloud System for Elastic Resource Provisioning
C Bitsakos, I Konstantinou, N Koziris
2018 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science …, 2018
602018
Daphne: An open and extensible system infrastructure for integrated data analysis pipelines
P Damme, M Birkenbach, C Bitsakos, M Boehm, P Bonnet, F Ciorba, ...
Conference on Innovative Data Systems Research, 2022
222022
Enabling transparent acceleration of big data frameworks using heterogeneous hardware
M Xekalaki, J Fumero, A Stratikopoulos, K Doka, C Katsakioris, C Bitsakos, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 15 (13), 3869-3882, 2022
92022
The vision of a heterogenerous scheduler
I Mytilinis, C Bitsakos, K Doka, I Konstantinou, N Koziris
2018 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science …, 2018
52018
A mechanism design and learning approach for revenue maximization on cloud dynamic spot markets
A Tsiourvas, C Bitsakos, I Konstantinou, D Fotakis, N Koziris
2021 IEEE 14th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 427-432, 2021
22021
DAPHNE Runtime: Harnessing Parallelism for Integrated Data Analysis Pipelines
A Vontzalidis, S Psomadakis, C Bitsakos, M Dokter, K Innerebner, ...
European Conference on Parallel Processing, 242-246, 2023
2023
Programming and Architecture Models
J Fumero, C Kotselidis, F Zakkak, M Papadimitriou, O Akrivopoulos, ...
Heterogeneous Computing Architectures, 53-87, 2019
2019
2021 IEEE 14th International Conference on Cloud Computing (CLOUD)| 978-1-6654-0060-2/21/$31.00© 2021 IEEE| DOI: 10.1109/CLOUD53861. 2021.00102
F Abel, V Abeykoon, V Agarwal, P Aggarwal, AKM Alam, N Alipour, ...
CloudCom 2018
N Garg, D Janakiram, SJ Jandaghi, A Bhattacharyya, R Talwadker, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9