Παρακολούθηση
Jaume Buxeda i Garrigós
Jaume Buxeda i Garrigós
Catedràtic d'Arqueologia, Universitat de Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ub.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alteration and contamination of archaeological ceramics: the perturbation problem
JB i Garrigós
Journal of archaeological science 26 (3), 295-313, 1999
3271999
Standardisation of elemental analytical techniques applied to provenance studies of archaeological ceramics: an inter laboratory calibration study
A Hein, A Tsolakidou, I Iliopoulos, H Mommsen, JB i Garrigós, G Montana, ...
Analyst 127 (4), 542-553, 2002
1842002
Analcime crystallization and compositional profiles—comparing approaches to detect post‐depositional alterations in archaeological pottery
A Schwedt, H Mommsen, N Zacharias, JBI Garrigós
Archaeometry 48 (2), 237-251, 2006
1412006
Total variation as a measure of variability in chemical data sets
J Buxeda, V Kilikoglou
Patterns and process: a Festschrift in honor of Dr. Edward V. Sayre …, 2003
1092003
Alterations of Na, K and Rb concentrations in Mycenaean pottery and a proposed explanation using X‐ray diffraction
JBI Garrigós, H Mommsen, A Tsolakidou
Archaeometry 44 (2), 187-198, 2002
942002
J., Mommsen, H., Tsolakidou, A., 2002. Alterations of Na, K and Rb concentrations in Mycenaean pottery and a proposed explanation using X-ray diffraction
B i Garrigós
Archaeometry 44 (2), 187-198, 0
88
Chemical and mineralogical alteration of ceramics from a Late Bronze Age kiln at Kommos, Crete: the effect on the formation of a reference group
J Buxeda i Garrigós, V Kilikoglou, PM Day
Archaeometry, 2001, vol. 43, p. 349-371, 2001
712001
J., Kilikoglou, V., and Day, PM, 2001, Chemical and mineralogical alteration of ceramics from a Late Bronze Age kiln at Kommos, Crete: the effect on the formation of a …
B i Garrigós
Archaeometry 43 (3), 349-371, 0
65
Identificación y significado de la calcita secundaria en cerámicas arqueológicas
J Buxeda i Garrigós, MÁ Cau Ontiveros
Complutum, 1995, vol. 6, p. 293-309, 1995
621995
Assessment of dissolution techniques for the analysis of ceramic samples by plasma spectrometry
A Tsolakidou, JB i Garrigós, V Kilikoglou
Analytica Chimica Acta 474 (1-2), 177-188, 2002
602002
Chemical variability in clays and pottery from a traditional cooking pot production village: testing assumptions in Pereruela
J Buxeda i Garrigós, MA Cau Ontiveros, V Kilikoglou
Archaeometry 45 (1), 1-17, 2003
552003
J., Cau Ontiveros, MA and Kilikoglou, V.(2003) Chemical variability in clays and pottery from a traditional cooking pot production village: testing assumptions in Pereruela
B i Garrigós
Archaeometry 45 (1), 1-17, 0
53
Technology transfer at the periphery of the Mycenaean world: the cases of Mycenaean pottery found in central Macedonia (Greece) and the Plain of Sybaris (Italy)
J Buxeda i Garrigós, RE Jones, V Kilikoglou, ST Levi, Y Maniatis, ...
Archaeometry 45 (2), 263-284, 2003
512003
J. y Kilikoglou, V. 2003:“Total Variation as a Measure of Variability in Chemical Data Sets”
B i Garrigós
Patterns and process. A Festschrift in honor of Dr. Edwart. Smithsonian …, 0
48
Designing rigorous research
JB Garrigós, MM Fernández
The Oxford handbook of archaeological ceramic analysis, 19-47, 2016
432016
LRCW I. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry
G i Esparraguera, J Ma, J Buxeda i Garrigós, C Ontiveros
BAR Publishing, 2005
422005
A contribution to the study of post-depositional alterations of pottery using TL dating analysis
N Zacharias, A Schwedt, JB i Garrigós, CT Michael, H Mommsen, ...
Journal of Archaeological Science 34 (11), 1804-1809, 2007
362007
Chemical characterization of majolica from 14th–18th century production centers on the Iberian Peninsula: a preliminary neutron activation study
JG Inanez, RJ Speakman, JB i Garrigós, MD Glascock
Journal of Archaeological Science 35 (2), 425-440, 2008
352008
Chemical variability in clays and pottery from a traditional cooking pot production village testing assumptions in Pereruela
JB Garrigos, MAC Ontiveros, V Kilikoglou
Archaeometry 45 (1), 1-18, 2003
352003
Análisis tradicional y análisis arqueométrico en el estudio de las cerámicas comunes de época romana
J Buxeda, MA Cau, JM Gurt, F Tuset
Ceràmica Comuna Romana d’època alt-imperial a la Península Ibèrica. Estat de …, 1995
311995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20