Παρακολούθηση
Yue Sun
Yue Sun
JPMorgan Chase
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmorgan.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Option pricing using quantum computers
N Stamatopoulos, DJ Egger, Y Sun, C Zoufal, R Iten, N Shen, S Woerner
Quantum 4, 291, 2020
2332020
Scientific data exchange: a schema for HDF5-based storage of raw and analyzed data
F De Carlo, D Gürsoy, F Marone, M Rivers, DY Parkinson, F Khan, ...
Journal of synchrotron radiation 21 (6), 1224-1230, 2014
1082014
A survey of quantum computing for finance
D Herman, C Googin, X Liu, A Galda, I Safro, Y Sun, M Pistoia, Y Alexeev
arXiv preprint arXiv:2201.02773, 2022
722022
Quantum machine learning for finance ICCAD Special Session Paper
M Pistoia, SF Ahmad, A Ajagekar, A Buts, S Chakrabarti, D Herman, S Hu, ...
2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD), 1-9, 2021
362021
Optimizing detector geometry for trace element mapping by X-ray fluorescence
Y Sun, SC Gleber, C Jacobsen, J Kirz, S Vogt
Ultramicroscopy 152, 44-56, 2015
322015
The efficient preparation of normal distributions in quantum registers
AG Rattew, Y Sun, P Minssen, M Pistoia
Quantum 5, 609, 2021
27*2021
Analytics on large microstructure datasets using two-point spatial correlations: Coarsening of dendritic structures
Y Sun, A Cecen, JW Gibbs, SR Kalidindi, PW Voorhees
Acta Materialia 132, 374-388, 2017
222017
Quantum computing for finance
D Herman, C Googin, X Liu, Y Sun, A Galda, I Safro, M Pistoia, Y Alexeev
Nature Reviews Physics 5 (8), 450-465, 2023
142023
Self-Similarity and the Dynamics of Coarsening in Materials
Y Sun, WB Andrews, K Thornton, PW Voorhees
Scientific Reports 8 (1), 17940, 2018
142018
Microstructural characterization of dendritic evolution using two-point statistics
KLM Elder, T Stan, Y Sun, X Xiao, PW Voorhees
Scripta Materialia 182, 81-85, 2020
112020
Constrained optimization via quantum Zeno dynamics
D Herman, R Shaydulin, Y Sun, S Chakrabarti, S Hu, P Minssen, A Rattew, ...
Communications Physics 6 (1), 219, 2023
10*2023
Alignment between initial state and mixer improves qaoa performance for constrained portfolio optimization
Z He, R Shaydulin, S Chakrabarti, D Herman, C Li, Y Sun, M Pistoia
arXiv preprint arXiv:2305.03857, 2023
92023
Evidence of scaling advantage for the quantum approximate optimization algorithm on a classically intractable problem
R Shaydulin, C Li, S Chakrabarti, M DeCross, D Herman, N Kumar, ...
arXiv preprint arXiv:2308.02342, 2023
62023
Morphological characterization of bicontinuous microstructures using two-point statistics
Y Sun, KLM Elder, PW Voorhees
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 580 (1), 012011, 2019
62019
A survey of quantum computing for finance (2022)
D Herman, C Googin, X Liu, A Galda, I Safro, Y Sun, M Pistoia, Y Alexeev
URL https://arxiv. org/abs/2201 2773, 0
5
Parameter Setting in Quantum Approximate Optimization of Weighted Problems
SH Sureshbabu, D Herman, R Shaydulin, J Basso, S Chakrabarti, Y Sun, ...
arXiv preprint arXiv:2305.15201, 2023
42023
Quantum Deep Hedging
EA Cherrat, S Raj, I Kerenidis, A Shekhar, B Wood, J Dee, S Chakrabarti, ...
arXiv preprint arXiv:2303.16585, 2023
32023
Hardness of the maximum independent set problem on unit-disk graphs and prospects for quantum speedups
RS Andrist, MJA Schuetz, P Minssen, R Yalovetzky, S Chakrabarti, ...
arXiv preprint arXiv:2307.09442, 2023
22023
Fast Simulation of High-Depth QAOA Circuits
D Lykov, R Shaydulin, Y Sun, Y Alexeev, M Pistoia
arXiv preprint arXiv:2309.04841, 2023
12023
Solidification in 4D: from Dendrites to Eutectics
Y Sun, PW Voorhees, A Shahani, A Cecen, JW Gibbs, SR Kalidindi, ...
Microscopy and Microanalysis 23 (S1), 320-321, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20