Παρακολούθηση
Yannis Koveos
Yannis Koveos
University of Patras, Electrical & Computer Engineering Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UAV State Estimation Using Adaptive Complementary Filters
P Marantos, Y Koveos, KJ Kyriakopoulos
IEEE Transactions on Control Systems Technology 24 (4), 1214-1226, 2016
1012016
A robot application for marine vessel inspection
M Eich, F Bonnin‐Pascual, E Garcia‐Fidalgo, A Ortiz, G Bruzzone, ...
Journal of Field Robotics 31 (2), 319-341, 2014
782014
Design and experimental evaluation of an innovative SMA-based tendon-driven redundant endoscopic robotic surgical tool
P Giataganas, N Evangeliou, Y Koveos, E Kelasidi, A Tzes
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1071-1075, 2011
372011
Experimental study of a shape memory alloy actuation system for a novel prosthetic hand
K Andrianesis, Y Koveos, G Nikolakopoulos, A Tzes
Shape memory alloys, 81-106, 2010
252010
Multi–Parametric H∞ control of a micro actuator
A Tzes, G Nikolakopoulos, L Dritsas, Y Koveos
IFAC Proceedings Volumes 38 (1), 964-969, 2005
182005
Mobile robot odometry relying on data fusion from RF and ultrasound measurements in a wireless sensor framework
P Marantos, Y Koveos, J Stergiopoulos, A Panousopoulou, A Tzes
2008 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, 523-528, 2008
132008
Switching model predictive control for a quadrotor helicopter under severe environmental flight conditions
K Alexis, G Nikolakopoulos, Y Koveos, A Tzes
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 11913-11918, 2011
102011
An integrated power aware system for robotic-based lunar exploration
Y Koveos, A Panousopoulou, E Kolyvas, V Reppa, K Koutroumpas, ...
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2007
92007
Resonant fluid actuator: Modeling, identification, and control
Y Koveos, A Tzes
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (3), 852-860, 2012
82012
Using the function block model for robotic arm motion control
GS Doukas, KC Thramboulidis, YC Koveos
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-6, 2006
82006
Shape Memory Alloys
K Andrianesis, Y Koveos, G Nikolakopoulos, A Tzes
Sciyo, 2010
72010
Multi-parametric optimization of a pulse width/phase modulated controller for a high frequency active electro-hydraulic pump system
Y Koveost, A Tzest, D Tsahalist
Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, 5335-5340, 2006
72006
The minoas project: Marine inspection robotic assistant system
M Bibuli, G Bruzzone, M Caccia, A Ortiz, T Vögele, M Eich, L Drikos, ...
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1188-1193, 2011
62011
Modeling and identification of a resonance fluid actuator
Y Koveos, A Tzes
2009 IEEE Control Applications,(CCA) & Intelligent Control,(ISIC), 560-565, 2009
62009
Sliding mode-based control of thin shape memory alloy actuators using a spatial hysteresis approximation
E Kolyvas, Y Koveos, A Tzes
Mechatronics 40, 115-127, 2016
52016
Poppet Valve Parameter Optimization of a High Frequency Operating Pump System
Y Koveos, A Tzes, D Tsahalis
International Review of Mechanical Engineering 4 (1), 71-79, 2010
52010
On the interaction of temperature-sensing, Shape Memory Alloy dynamics, and control design for a bending actuator
E Kolyvas, Y Koveos, A Tzes
22nd Mediterranean Conference on Control and Automation, 906-912, 2014
42014
Robotic arm development for ultrasonic inspection
Y Koveos, T Kolyvas, L Drikos
2012 Computer and IT Applications in the Maritime Industries Conference …, 2012
32012
Robust PID control for a micro-actuator with structural uncertainty
M Vagia, Y Koveos, G Nikolakopoulos, A Tzes
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-5, 2006
32006
Adaptive pulse width/phase modulated controller for a high frequency active electro-hydraulic pump system
Y Koveos, A Tzes, E Kolyvas, D Tsahalis
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-6, 2006
32006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20