Παρακολούθηση
Yannis Koveos
Yannis Koveos
University of Patras, Electrical & Computer Engineering Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UAV State Estimation Using Adaptive Complementary Filters
P Marantos, Y Koveos, KJ Kyriakopoulos
IEEE Transactions on Control Systems Technology 24 (4), 1214-1226, 2016
1082016
A robot application for marine vessel inspection
M Eich, F Bonnin‐Pascual, E Garcia‐Fidalgo, A Ortiz, G Bruzzone, ...
Journal of Field Robotics 31 (2), 319-341, 2014
782014
Design and experimental evaluation of an innovative SMA-based tendon-driven redundant endoscopic robotic surgical tool
P Giataganas, N Evangeliou, Y Koveos, E Kelasidi, A Tzes
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1071-1075, 2011
372011
Experimental study of a shape memory alloy actuation system for a novel prosthetic hand
K Andrianesis, Y Koveos, G Nikolakopoulos, A Tzes
Shape memory alloys, 81-106, 2010
242010
Multi–Parametric H∞ control of a micro actuator
A Tzes, G Nikolakopoulos, L Dritsas, Y Koveos
IFAC Proceedings Volumes 38 (1), 964-969, 2005
182005
Mobile robot odometry relying on data fusion from RF and ultrasound measurements in a wireless sensor framework
P Marantos, Y Koveos, J Stergiopoulos, A Panousopoulou, A Tzes
2008 16th Mediterranean Conference on Control and Automation, 523-528, 2008
132008
Switching model predictive control for a quadrotor helicopter under severe environmental flight conditions
K Alexis, G Nikolakopoulos, Y Koveos, A Tzes
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 11913-11918, 2011
112011
An integrated power aware system for robotic-based lunar exploration
Y Koveos, A Panousopoulou, E Kolyvas, V Reppa, K Koutroumpas, ...
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2007
92007
Using the function block model for robotic arm motion control
GS Doukas, KC Thramboulidis, YC Koveos
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-6, 2006
92006
Resonant fluid actuator: Modeling, identification, and control
Y Koveos, A Tzes
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (3), 852-860, 2012
82012
Multi-parametric optimization of a pulse width/phase modulated controller for a high frequency active electro-hydraulic pump system
Y Koveost, A Tzest, D Tsahalist
Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision and Control, 5335-5340, 2006
72006
Shape Memory Alloys
K Andrianesis, Y Koveos, G Nikolakopoulos, A Tzes
Sciyo, 2010
62010
Modeling and identification of a resonance fluid actuator
Y Koveos, A Tzes
2009 IEEE Control Applications,(CCA) & Intelligent Control,(ISIC), 560-565, 2009
62009
Sliding mode-based control of thin shape memory alloy actuators using a spatial hysteresis approximation
E Kolyvas, Y Koveos, A Tzes
Mechatronics 40, 115-127, 2016
52016
The minoas project: Marine inspection robotic assistant system
M Bibuli, G Bruzzone, M Caccia, A Ortiz, T Vögele, M Eich, L Drikos, ...
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1188-1193, 2011
52011
Poppet Valve Parameter Optimization of a High Frequency Operating Pump System
Y Koveos, A Tzes, D Tsahalis
International Review of Mechanical Engineering 4 (1), 71-79, 2010
52010
On the interaction of temperature-sensing, Shape Memory Alloy dynamics, and control design for a bending actuator
E Kolyvas, Y Koveos, A Tzes
22nd Mediterranean Conference on Control and Automation, 906-912, 2014
42014
Robotic arm development for ultrasonic inspection
Y Koveos, T Kolyvas, L Drikos
2012 Computer and IT Applications in the Maritime Industries Conference …, 2012
32012
Biomimetic actuation and control of an anthropomorphic finger
K Andrianesis, A Tzes, E Kolyvas, Y Koveos
International Review of Mechanical Engineering 2 (1), 2008
32008
Robust PID control for a micro-actuator with structural uncertainty
M Vagia, Y Koveos, G Nikolakopoulos, A Tzes
2006 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, 1-5, 2006
32006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20