Παρακολούθηση
Antoci Vasilichia
Antoci Vasilichia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pyridazine and phthalazine derivatives with potential antimicrobial activity
RM Butnariu, MD Caprosu, V Bejan, II Mangalagiu, M Ungureanu, ...
Journal of Heterocyclic Chemistry 44 (5), 1149-1152, 2007
832007
Hybrid imidazole (benzimidazole)/pyridine (quinoline) derivatives and evaluation of their anticancer and antimycobacterial activity
D Mantu, V Antoci, C Moldoveanu, G Zbancioc, II Mangalagiu
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 31 (sup2), 96-103, 2016
812016
Bis-(imidazole/benzimidazole)-pyridine derivatives: synthesis, structure and antimycobacterial activity
V Antoci, D Cucu, G Zbancioc, C Moldoveanu, V Mangalagiu, ...
Future Medicinal Chemistry 12 (3), 207-222, 2020
442020
Ultrasound and microwave assisted synthesis of isoindolo-1, 2-diazine: A comparative study
V Bejan, D Mantu, II Mangalagiu
Ultrasonics sonochemistry 19 (5), 999-1002, 2012
422012
Ultrasound assisted reactions of steroid analogous of anticipated biological activities
V Bejan, C Moldoveanu, II Mangalagiu
Ultrasonics sonochemistry 16 (3), 312-315, 2009
372009
Microwave assisted reactions of some azaheterocylic compounds
G Zbancioc, V Bejan, M Risca, C Moldoveanu, II Mangalagiu
Molecules 14 (1), 403-411, 2009
372009
Hybrid imidazole-pyridine derivatives: An approach to novel anticancer DNA intercalators
CN Lungu, BI Bratanovici, MM Grigore, V Antoci, II Mangalagiu
Current medicinal chemistry 27 (1), 154-169, 2020
322020
Quinoline–imidazole/benzimidazole derivatives as dual-/multi-targeting hybrids inhibitors with anticancer and antimicrobial activity
D Diaconu, V Antoci, V Mangalagiu, D Amariucai-Mantu, II Mangalagiu
Scientific Reports 12 (1), 16988, 2022
302022
Benzoquinoline derivatives: A straightforward and efficient route to antibacterial and antifungal agents
V Antoci, L Oniciuc, D Amariucai-Mantu, C Moldoveanu, V Mangalagiu, ...
Pharmaceuticals 14 (4), 335, 2021
272021
Design, Synthesis and Antimycobacterial Activity of Some New Pyridazine Derivatives: Bis-pyridazine. Part IV&12-14
D Mantu, V Antoci, I I Mangalagiu
Infectious Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Infectious …, 2013
262013
Design, synthesis and antimycobacterial activity of some new azaheterocycles: Phenanthroline with p-halo-benzoyl Skeleton. Part V
R Danac, T Daniloaia, V Antoci, V Vasilache, I I Mangalagiu
Letters in Drug Design & Discovery 12 (1), 14-19, 2015
232015
Synthesis, structure, and in vitro anticancer activity of new polycyclic 1, 2-diazines
D Mantu, D Maftei, D Iurea, C Ursu, V Bejan
Medicinal Chemistry Research 23, 2909-2915, 2014
172014
Hybrid anticancer 1, 2-diazine derivatives with multiple mechanism of action. Part 3 [4, 5]
V Antoci, D Mantu, DG Cozma, C Usru, II Mangalagiu
Medical Hypotheses 82 (1), 11-15, 2014
162014
Microwave assisted reactions of fluorescent pyrrolodiazine building blocks
C Moldoveanu, D Amariucai-Mantu, V Mangalagiu, V Antoci, D Maftei, ...
Molecules 24 (20), 3760, 2019
142019
Hybrid Quinoline-Sulfonamide Complexes (M2+) Derivatives with Antimicrobial Activity
D Diaconu, V Mangalagiu, D Amariucai-Mantu, V Antoci, CL Giuroiu, ...
Molecules 25 (12), 2946, 2020
122020
Ultrasound assisted synthesis of hybrid quinoline-imidazole derivatives: a green synthetic approach
D Diaconu, D Amăriucăi-Mantu, V Mangalagiu, V Antoci, G Zbancioc, ...
RSC advances 11 (60), 38297-38301, 2021
102021
Benzo [f] quinoline: synthesis and structural analysis
V Bejan, II Mangalagiu
Rev Chim 62, 199-200, 2011
92011
Huisgen [3+ 2] dipolar cycloadditions of phthalazinium ylides to activated symmetric and non-symmetric alkynes
V Antoci, C Moldoveanu, R Danac, V Mangalagiu, G Zbancioc
Molecules 25 (19), 4416, 2020
72020
Synthesis, Stereochemical Studies and Antimycobacterial Activity of New Acetyl-Hydrazine Pyridazinones
D Mantu, V Antoci, A Nicolescu, C Deleanu, V Vasilache, I I Mangalagiu
Current Organic Synthesis 14 (1), 112-119, 2017
72017
Fused pyrrolo-pyridines and pyrrolo-(iso) quinoline<? index value=" pyrrolo-(iso) quinoline"?> as anticancer<? index value=" anticancer"?> agents
D Amariucai-Mantu, V Antoci, MC Sardaru, CM Al Matarneh, I Mangalagiu, ...
Physical Sciences Reviews 8 (9), 2583-2645, 2023
62023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20