Παρακολούθηση
Kevan Edinborough
Kevan Edinborough
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Regional population collapse followed initial agriculture booms in mid-Holocene Europe
S Shennan, SS Downey, A Timpson, K Edinborough, S Colledge, T Kerig, ...
Nature communications 4 (1), 2486, 2013
7442013
Reconstructing regional population fluctuations in the European Neolithic using radiocarbon dates: a new case-study using an improved method
A Timpson, S Colledge, E Crema, K Edinborough, T Kerig, K Manning, ...
Journal of Archaeological Science 52, 549-557, 2014
3382014
Prehistoric population history: from the Late Glacial to the Late Neolithic in Central and Northern Europe
S Shennan, K Edinborough
Journal of Archaeological Science 34 (8), 1339-1345, 2007
3052007
Radiocarbon evidence indicates that migrants introduced farming to Britain
M Collard, K Edinborough, S Shennan, MG Thomas
Journal of Archaeological Science 37 (4), 866-870, 2010
2672010
The impact of the Neolithic agricultural transition in Britain: a comparison of pollen-based land-cover and archaeological 14C date-inferred population change
J Woodbridge, RM Fyfe, N Roberts, S Downey, K Edinborough, ...
Journal of Archaeological Science 51, 216-224, 2014
1782014
The catastrophic final flooding of Doggerland by the Storegga Slide tsunami
B Weninger, R Schulting, M Bradtmöller, L Clare, M Collard, ...
Documenta Praehistorica 35, 1-24, 2008
1612008
Paleoindian demography and the extraterrestrial impact hypothesis
B Buchanan, M Collard, K Edinborough
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (33), 11651-11654, 2008
1592008
Bayesian modeling and chronological precision for Polynesian settlement of Tonga
D Burley, K Edinborough, M Weisler, J Zhao
PLoS One 10 (3), e0120795, 2015
1012015
The neolithic demographic transition in Europe: Correlation with juvenility index supports interpretation of the summed calibrated radiocarbon date probability distribution …
SS Downey, E Bocaege, T Kerig, K Edinborough, S Shennan
PloS one 9 (8), e105730, 2014
942014
An Approximate Bayesian Computation approach for inferring patterns of cultural evolutionary change
ER Crema, K Edinborough, T Kerig, SJ Shennan
Journal of Archaeological Science 50, 160-170, 2014
912014
Radiocarbon test for demographic events in written and oral history
K Edinborough, M Porčić, A Martindale, TJ Brown, K Supernant, KM Ames
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (47), 12436-12441, 2017
872017
Quantum theory of radiocarbon calibration
B Weninger, L Clare, O Jöris, R Jung, K Edinborough
World Archaeology 47 (4), 543-566, 2015
872015
Bayesian radiocarbon models for the cultural transition during the Allerød in southern Scandinavia
F Riede, K Edinborough
Journal of Archaeological Science 39 (3), 744-756, 2012
812012
Craig Rhos-y-felin: a Welsh bluestone megalith quarry for Stonehenge
MP Pearson, R Bevins, R Ixer, J Pollard, C Richards, K Welham, B Chan, ...
Antiquity 89 (348), 1331-1352, 2015
752015
Is Neolithic land use correlated with demography? An evaluation of pollen-derived land cover and radiocarbon-inferred demographic change from Central Europe
J Lechterbeck, K Edinborough, T Kerig, R Fyfe, N Roberts, S Shennan
The Holocene 24 (10), 1297-1307, 2014
712014
The chronology of culture: a comparative assessment of European Neolithic dating approaches
K Manning, A Timpson, S Colledge, E Crema, K Edinborough, T Kerig, ...
Antiquity 88 (342), 1065-1080, 2014
522014
Epipalaeolithic settlement dynamics in southwest Asia: new radiocarbon evidence from the Azraq Basin
T Richter, LA Maher, AN Garrard, K Edinborough, MD Jones, JT Stock
Journal of Quaternary Science 28 (5), 467-479, 2013
522013
Concepts of probability in radiocarbon analysis
B Weninger, K Edinborough, L Clare, O Jöris
Documenta Praehistorica 38, 1-20, 2011
402011
The role of climate, forest fires and human population size in Holocene vegetation dynamics in Fennoscandia
N Kuosmanen, L Marquer, M Tallavaara, C Molinari, Y Zhang, T Alenius, ...
Journal of Vegetation Science 29 (3), 382-392, 2018
352018
The original Stonehenge? A dismantled stone circle in the Preseli Hills of west Wales
MP Pearson, J Pollard, C Richards, K Welham, T Kinnaird, D Shaw, ...
Antiquity 95 (379), 85-103, 2021
342021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20