Παρακολούθηση
Alexandros Xenakis
Alexandros Xenakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Procedural security and social acceptance in e-voting
A Xenakis, A Macintosh
Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System …, 2005
492005
Procedural security in electronic voting
A Xenakis, A Macintosh
37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004 …, 2004
412004
An evaluation framework for e-participation in parliaments
E Loukis, A Xenakis, Y Charalabidis
International Journal of Electronic Governance 3 (1), 25-47, 2010
392010
Using Business Process Re‑engineering (BPR) for the Effective Administration of Electronic Voting
A Xenakis, A Macintosh
Electronic Journal of e-Government 3 (2), pp91‑98-pp91‑98, 2005
382005
Trust analysis of the UK e-voting pilots
A Xenakis, A Macintosh
Social Science Computer Review 23 (3), 312-325, 2005
382005
Procedural security analysis of electronic voting
A Xenakis, A Macintosh
Proceedings of the 6th international conference on electronic commerce, 541-546, 2004
302004
E-electoral administration: organizational lessons learned from the deployment of e-voting in the UK
A Xenakis, A Macintosh
Proceedings of the 2005 national conference on Digital government research …, 2005
292005
Using Gis Tools to Support E_Participation–A Systematic Evaluation
E Loukis, A Xenakis, R Peters, Y Charalabidis
Electronic Participation: Second IFIP WG 8.5 International Conference, ePart …, 2010
212010
Using argument visualization to enhance e-participation in the legislation formation process
E Loukis, A Xenakis, N Tseperli
Electronic Participation: First International Conference, ePart 2009 Linz …, 2009
212009
Levels of difficulty in introducing e-voting
A Xenakis, A Macintosh
International Conference on Electronic Government, 116-121, 2004
212004
An investigation of the use of structured e-forum for enhancing e-participation in parliaments
A Xenakis, E Loukis
International Journal of Electronic Governance 3 (2), 134-147, 2010
172010
Evaluating parliamentary e-participation
E Loukis, A Xenakis
2008 Third International Conference on Digital Information Management, 806-812, 2008
172008
Major issues in electronic voting in the context of the UK pilots
A Xenakis, A Macintosh
Journal of E-government 1 (1), 53-74, 2004
132004
A Framework for the Analysis of Procedural Security of the e-Electoral Process
DA Xenakis, PA Macintosh
Intl Journal of Public Administration 31 (7), 711-729, 2008
122008
A methodology for the redesign of the electoral process to an e-electoral process
A Xenakis, A Macintosh
International Journal of Electronic Governance 1 (1), 4-16, 2007
112007
Trust in public administration e-transactions: e-voting in the UK
A Xenakis, A Macintosh
International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business …, 2004
112004
A Taxonomy of Legal Accountabilities in the UK E-voting Pilots
A Xenakis, A Macintosh
International Conference on Electronic Government, 393-400, 2003
112003
Using knowledge management to improve transparency in e-voting
A Xenakis, A Macintosh
IFIP International Working Conference on Knowledge Management in Electronic …, 2003
112003
A Generic Re-engineering Methodology for the Organized Redesign of the Electoral Process to an E-electoral Process
A Xenakis, A Macintosh
Gesellschaft für Informatik eV, 2006
102006
G2G Collaboration to Support the Deployment of e-Voting in the UK: A Discussion Paper
A Xenakis, A Macintosh
Electronic Government: Third International Conference, EGOV 2004, Zaragoza …, 2004
92004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20