Παρακολούθηση
Jeremy Lyle
Jeremy Lyle
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utas.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
National recreational and indigenous fishing survey
GW Henry, JM Lyle
Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2003
6882003
Tolerance limit for fish growth exceeded by warming waters
AB Neuheimer, RE Thresher, JM Lyle, JM Semmens
Nature Climate Change 1 (2), 110-113, 2011
2712011
Application of elliptical Fourier analysis of otolith form as a tool for stock identification
SR Tracey, JM Lyle, G Duhamel
Fisheries Research 77 (2), 138-147, 2006
1942006
Biology of three hammerhead sharks (Eusphyra blochii, Sphyrna mokarran and S. lewini) from northern Australia
JD Stevens, JM Lyle
Marine and Freshwater Research 40 (2), 129-146, 1989
1861989
Recreational sea fishing in Europe in a global context—participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment
K Hyder, MS Weltersbach, M Armstrong, K Ferter, B Townhill, A Ahvonen, ...
Fish and Fisheries 19 (2), 225-243, 2018
1822018
Spatial variation in reproduction, and occurrence of non‐reproductive adults, in orange roughy, Hoplostethus atlanticus Collett (Trachichthyidae), from south …
JD Bell, JM Lyle, CM Bulman, KJ Graham, GM Newton, DC Smith
Journal of Fish Biology 40 (1), 107-122, 1992
1281992
The mid-slope demersal fish community off southeastern Australia
JA Koslow, CM Bulman, JM Lyle
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 41 (1), 113-141, 1994
1061994
survey of recreational fishing in Tasmania
JM Lyle, SR Tracey, KE Stark, S Witherspoon
Tasmanian Aquaculture and Fisheries Institute, 2009
1052009
Food and feeding habits of the lesser spotted dogfish, Scyliorhinus canicula (L.), in Isle of Man waters
JM Lyle
Journal of fish biology 23 (6), 725-737, 1983
881983
Mercury concentrations in four carcharhinid and three hammerhead sharkes from coastal waters of the Northern Territory
JM Lyle
Marine and Freshwater Research 35 (4), 441-451, 1984
841984
Application of environmental DNA to detect an endangered marine skate species in the wild
K Weltz, JM Lyle, J Ovenden, JAT Morgan, DA Moreno, JM Semmens
PLoS One 12 (6), e0178124, 2017
822017
Observations on the biology of Carcharhinus cautus (Whitley), C. melanopterus (Quoy & Gaimard) and C. fitzroyensis (Whitley) from northern Australia
JM Lyle
Marine and Freshwater Research 38 (6), 701-710, 1987
771987
The influence of tidal cycles and freshwater inflow on the distribution and movement of an estuarine resident fish Acanthopagrus butcheri
R Sakabe, JM Lyle
Journal of Fish Biology 77 (3), 643-660, 2010
742010
New large-scale survey methods for evaluating sport fisheries
JM Lyle, APM Coleman, L West, D Campbell, GW Henry
Recreational fisheries: ecological, economic and social evaluation 15, 207-226, 2002
732002
Stock assessment of the blue grenadier Macruronus novaezelandiae resource off south-eastern Australia
AE Punt, DC Smith, RB Thomson, M Haddon, X He, JM Lyle
Marine and Freshwater Research 52 (4), 701-717, 2001
732001
Reproductive biology and per-recruit analyses of striped trumpeter (Latris lineata) from Tasmania, Australia: Implications for management
SR Tracey, JM Lyle, M Haddon
Fisheries research 84 (3), 358-367, 2007
722007
Survey of recreational fishing in New South Wales and the ACT, 2013/14
LD West, KE Stark, JJ Murphy, JM Lyle, FA Ochwada-Doyle
702015
Mercury and selenium concentrations in sharks from northern Australian waters
JM Lyle
Marine and Freshwater Research 37 (3), 309-321, 1986
701986
High survivorship after catch-and-release fishing suggests physiological resilience in the endothermic shortfin mako shark (Isurus oxyrinchus)
RP French, J Lyle, S Tracey, S Currie, JM Semmens
Conservation physiology 3 (1), 2015
612015
Scale-and context-dependent selection of recreational harvest estimation methods: the Australasian experience
BW Hartill, M Cryer, JM Lyle, EB Rees, KL Ryan, AS Steffe, SM Taylor, ...
North American Journal of Fisheries Management 32 (1), 109-123, 2012
532012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20