Παρακολούθηση
Tony J Prescott
Tony J Prescott
Professor of Cognitive Robotics, University of Sheffield, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The basal ganglia: a vertebrate solution to the selection problem?
P Redgrave, TJ Prescott, K Gurney
Neuroscience 89 (4), 1009-1023, 1999
15061999
A computational model of action selection in the basal ganglia. I. A new functional anatomy
K Gurney, TJ Prescott, P Redgrave
Biological cybernetics 84, 401-410, 2001
8082001
The brainstem reticular formation is a small-world, not scale-free, network
MD Humphries, K Gurney, TJ Prescott
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1585), 503-511, 2006
7332006
Is the short-latency dopamine response too short to signal reward error?
P Redgrave, TJ Prescott, K Gurney
Trends in neurosciences 22 (4), 146-151, 1999
7101999
The ventral basal ganglia, a selection mechanism at the crossroads of space, strategy, and reward.
MD Humphries, TJ Prescott
Progress in neurobiology 90 (4), 385-417, 2010
4092010
A computational model of action selection in the basal ganglia. II. Analysis and simulation of behaviour
K Gurney, TJ Prescott, P Redgrave
Biological cybernetics 84, 411-423, 2001
3952001
The state of the art in biomimetics
NF Lepora, P Verschure, TJ Prescott
Bioinspiration & biomimetics 8 (1), 013001, 2013
3292013
Feedback control in active sensing: rat exploratory whisking is modulated by environmental contact
B Mitchinson, CJ Martin, RA Grant, TJ Prescott
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274 (1613), 1035-1041, 2007
3232007
Layered control architectures in robots and vertebrates
TJ Prescott, P Redgrave, K Gurney
Adaptive Behavior 7 (1), 99-127, 1999
2861999
A robot model of the basal ganglia: behavior and intrinsic processing
TJ Prescott, FMM González, K Gurney, MD Humphries, P Redgrave
Neural networks 19 (1), 31-61, 2006
2412006
Active touch sensing in the rat: anticipatory and regulatory control of whisker movements during surface exploration
RA Grant, B Mitchinson, CW Fox, TJ Prescott
Journal of neurophysiology 101 (2), 862-874, 2009
2372009
A Systematic Review of Attitudes, Anxiety, Acceptance, and Trust Towards Social Robots
S Naneva, MS Gou, TL Webb, TJ Prescott
International Journal of Social Robotics, 2020
2332020
Active touch sensing
TJ Prescott, ME Diamond, AM Wing
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366 …, 2011
2332011
Computational models of the basal ganglia: from robots to membranes
K Gurney, TJ Prescott, JR Wickens, P Redgrave
Trends in neurosciences 27 (8), 453-459, 2004
2172004
Whisking with robots
TJ Prescott, MJ Pearson, B Mitchinson, JCW Sullivan, AG Pipe
Robotics & Automation Magazine, IEEE 16 (3), 42-50, 2009
1522009
Active vibrissal sensing in rodents and marsupials
B Mitchinson, RA Grant, K Arkley, V Rankov, I Perkon, TJ Prescott
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366 …, 2011
1482011
Biomimetic vibrissal sensing for robots
MJ Pearson, B Mitchinson, JC Sullivan, AG Pipe, TJ Prescott
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366 …, 2011
1292011
Whiskerbot: a robotic active touch system modeled on the rat whisker sensory system
MJ Pearson, AG Pipe, C Melhuish, B Mitchinson, TJ Prescott
Adaptive Behavior 15 (3), 223-240, 2007
1152007
Strategy change in vibrissal active sensing during rat locomotion
K Arkley, RA Grant, B Mitchinson, TJ Prescott
Current Biology 24 (13), 1507-1512, 2014
1122014
Connectionist simulation of attitude learning: Asymmetries in the acquisition of positive and negative evaluations
JR Eiser, RH Fazio, T Stafford, TJ Prescott
Personality and Social Psychology Bulletin 29 (10), 1221-1235, 2003
1102003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20