Παρακολούθηση
Sergio Rajsbaum
Sergio Rajsbaum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα im.unam.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed computing through combinatorial topology
M Herlihy, D Kozlov, S Rajsbaum
Newnes, 2013
2642013
Conditions on input vectors for consensus solvability in asynchronous distributed systems
A Mostefaoui, S Rajsbaum, M Raynal
Journal of the ACM (JACM) 50 (6), 922-954, 2003
1612003
The BG distributed simulation algorithm
E Borowsky, E Gafni, N Lynch, S Rajsbaum
Distributed Computing 14, 127-146, 2001
1602001
On the cost of fault-tolerant consensus when there are no faults: preliminary version
I Keidar, S Rajsbaum
ACM SIGACT News 32 (2), 45-63, 2001
1572001
A layered analysis of consensus
Y Moses, S Rajsbaum
SIAM Journal on Computing 31 (4), 989-1021, 2002
1292002
A theory of clock synchronization
B Patt-Shamir, S Rajsbaum
Proceedings of the twenty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1994
1241994
The combinatorial structure of wait-free solvable tasks
H Attiya, S Rajsbaum
SIAM Journal on Computing 31 (4), 1286-1313, 2002
103*2002
Mobile agent rendezvous: A survey
E Kranakis, D Krizanc, S Rajsbaum
Structural Information and Communication Complexity: 13th International …, 2006
992006
The decidability of distributed decision tasks
M Herlihy, S Rajsbaum
Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1997
931997
The renaming problem in shared memory systems: An introduction
A Castañeda, S Rajsbaum, M Raynal
Computer Science Review 5 (3), 229-251, 2011
862011
Unifying synchronous and asynchronous message-passing models
M Herlihy, S Rajsbaum, MR Tuttle
Proceedings of the seventeenth annual ACM symposium on Principles of …, 1998
861998
Set consensus using arbitrary objects (preliminary version)
M Herlihy, S Rajsbaum
Proceedings of the thirteenth annual ACM symposium on Principles of …, 1994
861994
A simple proof of the uniform consensus synchronous lower bound
I Keidar, S Rajsbaum
Information Processing Letters 85 (1), 47-52, 2003
842003
Subconsensus tasks: Renaming is weaker than set agreement
E Gafni, S Rajsbaum, M Herlihy
International Symposium on Distributed Computing, 329-338, 2006
832006
New combinatorial topology bounds for renaming: the lower bound
A Castañeda, S Rajsbaum
Distributed Computing 22, 287-301, 2010
672010
Algebraic topology and distributed computing a primer
M Herlihy, S Rajsbaum
Computer Science Today: Recent Trends and Developments, 203-217, 2005
672005
Algebraic spans
M Herlihy, S Rajsbaum
Mathematical Structures in Computer Science 10 (4), 549-573, 2000
672000
Distributed programming with tasks
E Gafni, S Rajsbaum
Principles of Distributed Systems: 14th International Conference, OPODIS …, 2010
642010
Locality and checkability in wait-free computing
P Fraigniaud, S Rajsbaum, C Travers
Distributed Computing 26, 223-242, 2013
632013
Optimal clock synchronization under different delay assumptions
H Attiya, A Herzberg, S Rajsbaum
Proceedings of the twelfth annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1993
631993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20