Παρακολούθηση
Ninja Soeffker
Ninja Soeffker
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stochastic dynamic vehicle routing in the light of prescriptive analytics: A review
N Soeffker, MW Ulmer, DC Mattfeld
European Journal of Operational Research 298 (3), 801-820, 2022
772022
Value function approximation for dynamic multi-period vehicle routing
MW Ulmer, N Soeffker, DC Mattfeld
European Journal of Operational Research 269 (3), 883-899, 2018
632018
A framework for agent based simulation of demand responsive transport systems
J Bischoff, N Soeffker, M Maciejewski
192016
On fairness aspects of customer acceptance mechanisms in dynamic vehicle routing
N Soeffker, MW Ulmer, DC Mattfeld
Proceedings of logistikmanagement 2017, 17-24, 2017
172017
Dynamic multi-period vehicle routing: approximate value iteration based on dynamic lookup tables
MW Ulmer, DC Mattfeld, N Soeffker
Preprint, http://web. winforms. phil. tu-bs. de/paper/ulmer …, 2016
162016
Problem-specific state space partitioning for dynamic vehicle routing problems
N Soeffker, MW Ulmer, DC Mattfeld
Proceedings of MKWI, 229-240, 2016
92016
Adaptive state space partitioning for dynamic decision processes
N Soeffker, MW Ulmer, DC Mattfeld
Business & Information Systems Engineering 61, 261-275, 2019
62019
Combining value function approximation and multiple scenario approach for the effective management of ride-hailing services
RJO Heitmann, N Soeffker, MW Ulmer, DC Mattfeld
EURO Journal on Transportation and Logistics 12, 100104, 2023
22023
Mobile parcel lockers with individual customer service
R Kötschau, N Soeffker, JF Ehmke
Networks, 2023
2023
Adaptive State Space Partitioning for Dynamic Vehicle Routing with Stochastic Customer Requests
N Söffker
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 2020
2020
The Use of Probabilistic Risk Functions and Linear Penalty Functions for Hospital Evacuation Planning
N Soeffker
Virginia Tech, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11