Frédéric Bouchette
Frédéric Bouchette
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gm.univ-montp2.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
7000 years of paleostorm activity in the NW Mediterranean Sea in response to Holocene climate events
P Sabatier, L Dezileau, C Colin, L Briqueu, F Bouchette, P Martinez, ...
Quaternary Research 77 (1), 1-11, 2012
1452012
MicroRNA-211 enhances the oncogenicity of carcinogen-induced oral carcinoma by repressing TCF12 and increasing antioxidant activity
YF Chen, CC Yang, SY Kao, CJ Liu, SC Lin, KW Chang
Cancer research 76 (16), 4872-4886, 2016
105*2016
Infragravity waves: From driving mechanisms to impacts
X Bertin, A De Bakker, A Van Dongeren, G Coco, G Andre, F Ardhuin, ...
Earth-Science Reviews 177, 774-799, 2018
942018
Rheology, force transmission, and shear instabilities in frictional granular media from biaxial numerical tests using the contact dynamics method
A Taboada, KJ Chang, F Radjaï, F Bouchette
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 110 (B9), 2005
872005
Reconstruction of paleostorm events in a coastal lagoon (Herault, South of France)
P Sabatier, L Dezileau, M Condomines, L Briqueu, C Colin, F Bouchette, ...
Marine Geology 251 (3-4), 224-232, 2008
812008
Storm deposits and storm‐generated coarse carbonate breccias on a pelagic outer shelf (South‐East Basin, France)
M Seguret, A Moussine‐Pouchkine, GR Gabaglia, F Bouchette
Sedimentology 48 (2), 231-254, 2001
762001
Laboratory experiment on rip current circulations over a moveable bed: Drifter measurements
B Castelle, H Michallet, V Marieu, F Leckler, B Dubardier, A Lambert, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 115 (C12), 2010
642010
Coarse carbonate breccias as a result of water‐wave cyclic loading (uppermost Jurassic–South‐East Basin, France)
F Bouchette, M Séguret, A Moussine‐Pouchkine
Sedimentology 48 (4), 767-789, 2001
502001
Multi-decadal variations in delta shorelines and their relationship to river sediment supply: An assessment and review
M Besset, EJ Anthony, F Bouchette
Earth-science reviews 193, 199-219, 2019
492019
Hydrodynamics in holocene lake mega-chad
F Bouchette, M Schuster, JF Ghienne, C Denamiel, C Roquin, A Moussa, ...
Quaternary Research 73 (2), 226-236, 2010
472010
Control of alongshore-oriented sand spits on the dynamics of a wave-dominated coastal system (Holocene deposits, northern Gulf of Lions, France)
O Raynal, F Bouchette, R Certain, M Séranne, L Dezileau, P Sabatier, ...
Marine Geology 264 (3-4), 242-257, 2009
422009
A fuzzy inference system for wind-wave modeling
G Sylaios, F Bouchette, VA Tsihrintzis, C Denamiel
Ocean Engineering 36 (17-18), 1358-1365, 2009
412009
Safety and efficacy of switching to nilotinib 400 mg twice daily for patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase with suboptimal response or failure on front-line …
TP Hughes, A Hochhaus, HM Kantarjian, F Cervantes, F Guilhot, ...
haematologica 99 (7), 1204, 2014
372014
Recurrent arrival of oil to Galician coast: The final step of the Prestige deep oil spill
AM Bernabeu, S Fernández-Fernández, F Bouchette, D Rey, A Arcos, ...
Journal of hazardous materials 250, 82-90, 2013
372013
Shape optimization of geotextile tubes for sandy beach protection
D Isebe, P Azerad, F Bouchette, B Ivorra, B Mohammadi
International journal for numerical methods in engineering 74 (8), 1262-1277, 2008
372008
Late-Holocene evolution of a coastal lagoon in the Gulf of Lions (South of France)
P Sabatier, L Dezileau, M Barbier, O Raynal, J Lofi, L Briqueu, ...
Bulletin de la Société Geologique de France 181 (1), 27-36, 2010
342010
Holocene evolution of a Languedocian lagoonal environment controlled by inherited coastal morphology (northern Gulf of Lions, France)
O Raynal, F Bouchette, R Certain, P Sabatier, J Lofi, M Seranne, ...
Bulletin de la Société Géologique de France 181 (2), 211-224, 2010
302010
Forced regressive deposits of a deglaciation sequence: example from the Late Quaternary succession in the Lake Saint‐Jean basin (Québec, Canada)
A Nutz, JF Ghienne, M Schuster, P Dietrich, C Roquin, MB Hay, ...
Sedimentology 62 (6), 1573-1610, 2015
242015
Vulnerability of sandy coasts to climate variability
D Idier, B Castelle, M Poumadère, Y Balouin, RB Bertoldo, F Bouchette, ...
Climate research 57 (1), 19-44, 2013
242013
Mangroves and shoreline erosion in the Mekong River delta, Viet Nam
M Besset, N Gratiot, EJ Anthony, F Bouchette, M Goichot, P Marchesiello
Estuarine, Coastal and Shelf Science 226, 106263, 2019
222019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20