Παρακολούθηση
Georgios Nousios
Georgios Nousios
PhD Student, Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrated Lasers with Transition-Metal-Dichalcogenide Heterostructures: Analysis and Design Utilizing Coupled-Mode Theory for Two-Dimensional Materials
G Nousios, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Physical Review Applied 19 (6), 064027, 2023
62023
Dynamic routing through saturable absorption in graphene photonic resonators: Impact of carrier diffusion and finite relaxation time
G Nousios, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 131 (5), 2022
52022
Modelling 2D-material-enhanced metasurfaces and gratings with quasinormal modes
T Christopoulos, G Nousios, EE Kriezis, O Tsilipakos
Metamaterials XIV 12990, 7-11, 2024
2024
Theoretical study of a passively mode-locked integrated laser based on transition-metal dichalcogenides and graphene
D Chatzidimitriou, G Nousios, T Christopoulos, EE Kriezis
Physical Review A 109 (4), 043522, 2024
2024
Theoretical Analysis of Integrated Nanophotonic Q‐Switched Laser Based on Gain and Saturable Absorption by Two‐Dimensional Materials
G Nousios, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
Advanced Photonics Research, 2300249, 2024
2024
An Integrated Passively Q-switched Nanophotonic Laser in the NIR Based on Two-Dimensional Materials
G Nousios, T Christopoulos, O Tsilipakos, EE Kriezis
2023 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum …, 2023
2023
A rigorous computational framework employing coupled-mode theory for assessing lasing with transition metal dichalcogenide bilayers in the nanoscale
G Nousios, T Christopoulos, DC Zografopoulos, EE Kriezis
EPJ Web of Conferences 266, 05009, 2022
2022
Nonlinear Photonic Resonators With Graphene: Saturable Absorption and the Effect of Carrier Diffusion and Finite Relaxation Time
G Nousios, T Christopoulos, D Chatzidimitriou, A Pitilakis, O Tsilipakos, ...
Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics, ITh1A. 1, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8