Παρακολούθηση
Levente Rózsa
Levente Rózsa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-konstanz.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward tailoring Majorana bound states in artificially constructed magnetic atom chains on elemental superconductors
H Kim, A Palacio-Morales, T Posske, L Rózsa, K Palotás, L Szunyogh, ...
Science Advances 4 (5), eaar5251, 2018
2122018
Thermal skyrmion diffusion used in a reshuffler device
J Zázvorka, F Jakobs, D Heinze, N Keil, S Kromin, S Jaiswal, K Litzius, ...
Nature nanotechnology 14 (7), 658-661, 2019
1982019
Formation of magnetic skyrmions with tunable properties in PdFe bilayer deposited on Ir (111)
E Simon, K Palotás, L Rózsa, L Udvardi, L Szunyogh
Physical Review B 90 (9), 094410, 2014
972014
Skyrmions with attractive interactions in an ultrathin magnetic film
L Rózsa, A Deák, E Simon, R Yanes, L Udvardi, L Szunyogh, U Nowak
Physical review letters 117 (15), 157205, 2016
822016
Complex magnetic phase diagram and skyrmion lifetime in an ultrathin film from atomistic simulations
L Rózsa, E Simon, K Palotás, L Udvardi, L Szunyogh
Physical Review B 93 (2), 024417, 2016
702016
Formation and stability of metastable skyrmionic spin structures with various topologies in an ultrathin film
L Rózsa, K Palotás, A Deák, E Simon, R Yanes, L Udvardi, L Szunyogh, ...
Physical Review B 95 (9), 094423, 2017
682017
Inducing skyrmions in ultrathin Fe films by hydrogen exposure
PJ Hsu, L Rózsa, A Finco, L Schmidt, K Palotás, E Vedmedenko, ...
Nature communications 9 (1), 1571, 2018
452018
Spin-orbit coupling induced splitting of Yu-Shiba-Rusinov states in antiferromagnetic dimers
P Beck, L Schneider, L Rózsa, K Palotás, A Lászlóffy, L Szunyogh, ...
Nature Communications 12 (1), 1-9, 2021
362021
Magnetic structure of monatomic Fe chains on Re (0001): Emergence of chiral multispin interactions
A Lászlóffy, L Rózsa, K Palotás, L Udvardi, L Szunyogh
Physical Review B 99 (18), 184430, 2019
352019
Controlled creation and stability of skyrmions on a discrete lattice
J Hagemeister, A Siemens, L Rózsa, EY Vedmedenko, R Wiesendanger
Physical Review B 97 (17), 174436, 2018
332018
Domain-wall profiles in /Pt(111) ultrathin films: Influence of the Dzyaloshinskii-Moriya interaction
GJ Vida, E Simon, L Rózsa, K Palotás, L Szunyogh
Physical Review B 94 (21), 214422, 2016
282016
Temperature scaling of the Dzyaloshinsky-Moriya interaction in the spin wave spectrum
L Rózsa, U Atxitia, U Nowak
Physical Review B 96 (9), 094436, 2017
272017
Magnetism and in-gap states of 3 d transition metal atoms on superconducting Re
L Schneider, M Steinbrecher, L Rózsa, J Bouaziz, K Palotás, ...
npj Quantum Materials 4 (1), 1-8, 2019
262019
Magnetism of a Co monolayer on Pt(111) capped by overlayers of elements: A spin-model study
E Simon, L Rózsa, K Palotás, L Szunyogh
Physical Review B 97 (13), 134405, 2018
262018
Stochastic dynamics and pattern formation of geometrically confined skyrmions
AF Schäffer, L Rózsa, J Berakdar, EY Vedmedenko, R Wiesendanger
Communications Physics 2 (1), 72, 2019
242019
Nutation in antiferromagnetic resonance
R Mondal, S Großenbach, L Rózsa, U Nowak
Physical Review B 103 (10), 104404, 2021
202021
Magnetic phase diagram of an Fe monolayer on W(110) and Ta(110) surfaces based on ab initio calculations
L Rózsa, L Udvardi, L Szunyogh, IA Szabó
Physical Review B 91 (14), 144424, 2015
202015
Temperature scaling of two-ion anisotropy in pure and mixed anisotropy systems
RFL Evans, L Rózsa, S Jenkins, U Atxitia
Physical Review B 102 (2), 020412, 2020
172020
Long-range focusing of magnetic bound states in superconducting lanthanum
H Kim, L Rózsa, D Schreyer, E Simon, R Wiesendanger
Nature Communications 11 (1), 1-8, 2020
152020
Localized spin waves in isolated skyrmions
L Rózsa, J Hagemeister, EY Vedmedenko, R Wiesendanger
Physical Review B 98 (22), 224426, 2018
152018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20