Παρακολούθηση
Peter Kieseberg
Peter Kieseberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fhstp.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explainable AI: the new 42?
R Goebel, A Chander, K Holzinger, F Lecue, Z Akata, S Stumpf, ...
International cross-domain conference for machine learning and knowledge …, 2018
2902018
QR code security
P Kieseberg, M Leithner, M Mulazzani, L Munroe, S Schrittwieser, ...
Proceedings of the 8th International Conference on Advances in Mobile …, 2010
2382010
Current advances, trends and challenges of machine learning and knowledge extraction: from machine learning to explainable AI
A Holzinger, P Kieseberg, E Weippl, AM Tjoa
International Cross-Domain Conference for Machine Learning and Knowledge …, 2018
1952018
Guess who is texting you? evaluating the security of smartphone messaging applications
S Schrittwieser, P Frühwirt, P Kieseberg, M Leithner, M Mulazzani, ...
1542012
Humans Forget, Machines Remember: Artificial Intelligence and the Right to Be Forgotten
E Fosch Villaronga, P Kieseberg, T Li
Computer Law & Security Review, 2017
137*2017
QR code security: A survey of attacks and challenges for usable security
K Krombholz, P Frühwirt, P Kieseberg, I Kapsalis, M Huber, E Weippl
International Conference on Human Aspects of Information Security, Privacy …, 2014
1132014
Explainable artificial intelligence: Concepts, applications, research challenges and visions
L Longo, R Goebel, F Lecue, P Kieseberg, A Holzinger
International Cross-Domain Conference for Machine Learning and Knowledge …, 2020
792020
Towards the augmented pathologist: Challenges of explainable-ai in digital pathology
A Holzinger, B Malle, P Kieseberg, PM Roth, H Müller, R Reihs, ...
arXiv preprint arXiv:1712.06657, 2017
772017
Data confidentiality using fragmentation in cloud computing
A Hudic, S Islam, P Kieseberg, S Rennert, ER Weippl
International Journal of Pervasive Computing and Communications, 2013
622013
Innodb database forensics: Reconstructing data manipulation queries from redo logs
P Frühwirt, P Kieseberg, S Schrittwieser, M Huber, E Weippl
2012 Seventh International Conference on Availability, Reliability and …, 2012
532012
The right to be forgotten: towards machine learning on perturbed knowledge bases
B Malle, P Kieseberg, E Weippl, A Holzinger
International Conference on Availability, Reliability, and Security, 251-266, 2016
412016
A tamper-proof audit and control system for the doctor in the loop
P Kieseberg, B Malle, P Frühwirt, E Weippl, A Holzinger
Brain Informatics 3 (4), 269-279, 2016
362016
On reconnaissance with IPv6: a pattern-based scanning approach
J Ullrich, P Kieseberg, K Krombholz, E Weippl
2015 10th International Conference on Availability, Reliability and Security …, 2015
352015
InnoDB database forensics: Enhanced reconstruction of data manipulation queries from redo logs
P Frühwirt, P Kieseberg, S Schrittwieser, M Huber, E Weippl
Information Security Technical Report 17 (4), 227-238, 2013
352013
Machine learning and knowledge extraction in digital pathology needs an integrative approach
A Holzinger, B Malle, P Kieseberg, PM Roth, H Müller, R Reihs, ...
Towards Integrative Machine Learning and Knowledge Extraction, 13-50, 2017
342017
Towards a forensic-aware database solution: Using a secured database replication protocol and transaction management for digital investigations
P Frühwirt, P Kieseberg, K Krombholz, E Weippl
Digital Investigation 11 (4), 336-348, 2014
342014
Can we trust Machine Learning Results? Artificial Intelligence in Safety-Critical decision Support
K Holzinger, K Mak, P Kieseberg, A Holzinger
ERCIM NEWS, 42-43, 2018
322018
Protecting anonymity in data-driven biomedical science
P Kieseberg, H Hobel, S Schrittwieser, E Weippl, A Holzinger
Interactive knowledge discovery and data mining in biomedical informatics …, 2014
30*2014
Malicious pixels using QR codes as attack vector
P Kieseberg, S Schrittwieser, M Leithner, M Mulazzani, E Weippl, ...
Trustworthy ubiquitous computing, 21-38, 2012
302012
An algorithm for collusion-resistant anonymization and fingerprinting of sensitive microdata
P Kieseberg, S Schrittwieser, M Mulazzani, I Echizen, E Weippl
Electronic Markets 24 (2), 113-124, 2014
282014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20