Παρακολούθηση
Soultana Zervoudaki or Tanya Zervoudaki
Soultana Zervoudaki or Tanya Zervoudaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Population development of the invader ctenophore Mnemiopsis leidyi, in the Black Sea and in other seas of the Mediterranean basin
T Shiganova, Z Mirzoyan, E Studenikina, S Volovik, I Siokou-Frangou, ...
Marine biology 139, 431-445, 2001
3002001
The importance of small-sized copepods in a frontal area of the Aegean Sea
S Zervoudaki, ED Christou, TG Nielsen, I Siokou-Frangou, ...
Journal of Plankton Research 29 (4), 317-338, 2007
1172007
CoCoNet: towards coast to coast networks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
F Boero, F Foglini, S Fraschetti, P Goriup, E Macpherson, S Planes, ...
Deakin University, 2016
782016
Intercomparison of six Mediterranean zooplankton time series
L Berline, I Siokou-Frangou, I Marasović, O Vidjak, MLF de Puelles, ...
Progress in Oceanography 97, 76-91, 2012
692012
Seasonal succession and composition of the zooplankton community along an eutrophication and salinity gradient exemplified by Danish waters
S Zervoudaki, TG Nielsen, J Carstensen
Journal of plankton research 31 (12), 1475-1492, 2009
662009
Effects of low pH and raised temperature on egg production, hatching and metabolic rates of a Mediterranean copepod species (Acartia clausi) under oligotrophic conditions
S Zervoudaki, C Frangoulis, L Giannoudi, E Krasakopoulou
Mediterranean Marine Science 15 (1), 74-83, 2014
652014
Fate of domoic acid ingested by the copepod Acartia clausi
I Maneiro, P Iglesias, C Guisande, I Riveiro, A Barreiro, S Zervoudaki, ...
Marine Biology 148, 123-130, 2005
612005
Trophodynamic function of copepods, appendicularians and protozooplankton in the late summer zooplankton community in the Skagerrak
M Maar, TG Nielsen, S Gooding, K Tönnesson, P Tiselius, S Zervoudaki, ...
Marine Biology 144, 917-933, 2004
602004
Importance of copepods versus appendicularians in vertical carbon fluxes in a Swedish fjord
CA Vargas, K Tönnesson, A Sell, M Maar, EF Møller, T Zervoudaki, ...
Marine Ecology Progress Series 241, 125-138, 2002
572002
Dispersal similarly shapes both population genetics and community patterns in the marine realm
G Chust, E Villarino, A Chenuil, X Irigoien, N Bizsel, A Bode, C Broms, ...
Scientific reports 6 (1), 28730, 2016
562016
Zooplankton distribution and diversity in a frontal area of the Aegean Sea
S Zervoudaki, TG Nielsen, ED Christou, I Siokou-Frangou
Marine Biology Research 2 (3), 149-168, 2006
542006
Variability of mesozooplankton spatial distribution in the North Aegean Sea, as influenced by the Black Sea waters outflow
I Siokou-Frangou, S Zervoudaki, ED Christou, V Zervakis, ...
Journal of Marine Systems 78 (4), 557-575, 2009
502009
Spatial and temporal variability of food web structure during the spring bloom in the Skagerrak
M Maar, TG Nielsen, K Richardson, U Christaki, OS Hansen, ...
Marine Ecology Progress Series 239, 11-29, 2002
502002
Effects of light availability on mixotrophy and microzooplankton grazing in an oligotrophic plankton food web: evidences from a mesocosm study in Eastern Mediterranean waters
A Calbet, RA Martínez, S Isari, S Zervoudaki, JC Nejstgaard, P Pitta, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 424, 66-77, 2012
482012
A light-induced shortcut in the planktonic microbial loop
R Ptacnik, A Gomes, SJ Royer, SA Berger, A Calbet, JC Nejstgaard, ...
Scientific Reports 6 (1), 29286, 2016
472016
Connecting export fluxes to plankton food-web efficiency in the Black Sea waters inflowing into the Mediterranean Sea
C Frangoulis, S Psarra, V Zervakis, T Meador, P Mara, A Gogou, ...
Journal of Plankton Research 32 (8), 1203-1216, 2010
472010
Are the outbreaks timing of Pelagia noctiluca (Forskäl, 1771) getting more frequent in the Mediterranean basin?
D Yahia, M Batistić, D Lucic, ML Fernández de Puelles, P Licandro, ...
ICES Cooperative Research Reports 300, 8-14, 2010
432010
Functional response of Oikopleura dioica to house clogging due to exposure to algae of different sizes
P Tiselius, J Petersen, T Nielsen, M Maar, E Møller, S Satapoomin, ...
Marine Biology 142, 253-261, 2003
402003
Copepod communities, production and grazing in the Turkish Straits System and the adjacent northern Aegean Sea during spring
S Zervoudaki, ED Christou, G Assimakopoulou, H Örek, AC Gucu, ...
Journal of Marine Systems 86 (3-4), 45-56, 2011
392011
Confirming the “Rapid phosphorus transfer from microorganisms to mesozooplankton in the Eastern Mediterranean Sea” scenario through a mesocosm experiment
P Pitta, JC Nejstgaard, TM Tsagaraki, S Zervoudaki, JK Egge, ...
Journal of Plankton Research 38 (3), 502-521, 2016
332016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20