Παρακολούθηση
Dimitris Tsiktsiris
Dimitris Tsiktsiris
UOWM/CERTH-ITI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A distributed architecture for smart recycling using machine learning
D Ziouzios, D Tsiktsiris, N Baras, M Dasygenis
Future Internet 12 (9), 141, 2020
182020
A portable image processing accelerator using FPGA
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2018
142018
A High-Level synthesis implementation and evaluation of an image processing accelerator
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
Technologies 7 (1), 4, 2018
112018
Lightweight neural network for COVID-19 detection from chest X-ray images implemented on an embedded system
T Sanida, A Sideris, D Tsiktsiris, M Dasygenis
Technologies 10 (2), 37, 2022
92022
Real-time abnormal event detection for enhanced security in autonomous shuttles mobility infrastructures
D Tsiktsiris, N Dimitriou, A Lalas, M Dasygenis, K Votis, D Tzovaras
Sensors 20 (17), 4943, 2020
92020
Accelerated seven segment optical character recognition algorithm
D Tsiktsiris, K Kechagias, M Dasygenis, P Angelidis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-5, 2019
62019
Smart Grid Hardware Security
A Sideris, D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
IoT for Smart Grids: Design Challenges and Paradigms, 85-113, 2019
42019
A Heterogeneous Lightweight Network for Plant Disease Classification
T Sanida, D Tsiktsiris, A Sideris, M Dasygenis
2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2021
32021
A heterogeneous implementation for plant disease identification using deep learning
T Sanida, D Tsiktsiris, A Sideris, M Dasygenis
Multimedia Tools and Applications 81 (11), 15041-15059, 2022
22022
Image Hashing Based on SHA-3 Implemented on FPGA
A Sideris, T Sanida, D Tsiktsiris, M Dasygenis
Recent Advances in Manufacturing Modelling and Optimization: Select …, 2022
12022
HLS Accelerated Noise Reduction Approach Using Image Stacking on Xilinx PYNQ
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2019
12019
Smart-Grid Modelling and Simulation
D Ziouzios, A Sideris, D Tsiktsiris, M Dasygenis
IoT for Smart Grids: Design Challenges and Paradigms, 43-54, 2019
12019
An Efficient Method for Addressing COVID-19 Proximity Related Issues in Autonomous Shuttles Public Transportation
D Tsiktsiris, A Lalas, M Dasygenis, K Votis, D Tzovaras
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 18th IFIP WG 12.5 …, 2022
2022
Accelerated Defective Product Inspection on the Edge Using Deep Learning
D Tsiktsiris, T Sanida, A Sideris, M Dasygenis
Recent Advances in Manufacturing Modelling and Optimization: Select …, 2022
2022
Enhanced Security Framework for Enabling Facial Recognition in Autonomous Shuttles Public Transportation During COVID-19
D Tsiktsiris, A Lalas, M Dasygenis, K Votis, D Tzovaras
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 17th IFIP WG 12.5 …, 2021
2021
A generator tool for Carry Look-ahead Adders (CLA)
D Ziouzios, D Tsiktsiris, N Baras, S Bibi, M Dasygenis
SHS Web of Conferences 102, 04021, 2021
2021
Acceleration of Image Processing with SHA-3 (Keccak) Algorithm using FPGA
A Sideris, T Sanida, D Tsiktsiris, M Dasygenis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17