Παρακολούθηση
Thorsten Holz
Thorsten Holz
CISPA Helmholtz Center for Information Security
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cispa.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward automated dynamic malware analysis using CWSandbox
C Willems, T Holz, F Freiling
IEEE Security & Privacy 5 (2), 32-39, 2007
11872007
Automatic Analysis of Malware Behavior Using Machine Learning
K Rieck, P Trinius, C Willems, T Holz
Journal of Computer Security 19 (4), 639-668, 2009
9562009
Learning and classification of malware behavior
K Rieck, T Holz, C Willems, P Düssel, P Laskov
Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment (DIMVA …, 2008
8872008
Measurements and mitigation of peer-to-peer-based botnets: A case study on Storm Worm
T Holz, M Steiner, F Dahl, E Biersack, F Freiling
1st Usenix Workshop on Large-Scale Exploits and Emergent Threats (LEET), 2008
6292008
Virtual Honeypots: From Botnet Tracking to Intrusion Detection
N Provos, T Holz
Addison-Wesley Professional, 2007
6182007
Measuring and detecting fast-flux service networks
T Holz, C Gorecki, K Rieck, FC Freiling
Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2008
585*2008
Practical timing side channel attacks against kernel space ASLR
R Hund, C Willems, T Holz
IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland), 191-205, 2013
5662013
Rishi: Identify Bot Contaminated Hosts by IRC Nickname Evaluation
J Goebel, T Holz
1st Workshop on Hot Topics in Understanding Botnets (HotBots), 2007
5652007
The Nepenthes platform: An efficient approach to collect malware
P Baecher, M Koetter, T Holz, M Dornseif, F Freiling
Recent Advances in Intrusion Detection (RAID), 165-184, 2006
5222006
A practical attack to de-anonymize social network users
G Wondracek, T Holz, E Kirda, C Kruegel
IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland), 223-238, 2010
5172010
Counterfeit object-oriented programming: On the difficulty of preventing code reuse attacks in C++ applications
F Schuster, T Tendyck, C Liebchen, L Davi, AR Sadeghi, T Holz
IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland), 745-762, 2015
5072015
Botnet tracking: Exploring a root-cause methodology to prevent distributed denial-of-service attacks
F Freiling, T Holz, G Wicherski
European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS), 319-335, 2005
4802005
Leveraging Frequency Analysis for Deep Fake Image Recognition
J Frank, T Eisenhofer, L Schönherr, A Fischer, D Kolossa, T Holz
International Conference on Machine Learning (ICML), 2020
4082020
(Un) informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field
C Utz, M Degeling, S Fahl, F Schaub, T Holz
ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS), 2019
4042019
Return-oriented rootkits: Bypassing kernel code integrity protection mechanisms
R Hund, T Holz, FC Freiling
USENIX Security Symposium, 383-398, 2009
3732009
Cross-architecture bug search in binary executables
J Pewny, B Garmany, R Gawlik, C Rossow, T Holz
2015 IEEE Symposium on Security and Privacy, 709-724, 2015
3702015
We value your privacy... now take some cookies: Measuring the GDPR's impact on web privacy
M Degeling, C Utz, C Lentzsch, H Hosseini, F Schaub, T Holz
Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2018
3692018
Learning more about the underground economy: A case-study of keyloggers and dropzones
T Holz, M Engelberth, F Freiling
European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS), 1-18, 2009
3342009
Mobile security catching up? Revealing the nuts and bolts of the security of mobile devices
M Becher, FC Freiling, J Hoffmann, T Holz, S Uellenbeck, C Wolf
IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland), 96-111, 2011
3312011
Redqueen: Fuzzing with Input-to-State Correspondence.
C Aschermann, S Schumilo, T Blazytko, R Gawlik, T Holz
Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2019
3252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20