Παρακολούθηση
Zamfir Catalin-Ioan
Zamfir Catalin-Ioan
Academia Română, Centrul de Cercetări pentru Oenologie - Filiala Iași
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaiasi.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Selection of aroma compounds for the differentiation of wines obtained by fermenting musts with starter cultures of commercial yeast strains
F Vararu, J Moreno-García, CI Zamfir, VV Cotea, J Moreno
Food chemistry 197, 373-381, 2016
702016
Volatile and phenolic composition of red wines subjected to aging in oak cask of different toast degree during two periods of time
GD Dumitriu, NL de Lerma, CI Zamfir, VV Cotea, RA Peinado
Lwt 86, 643-651, 2017
382017
Effect of aging time, dosage and toasting level of oak chips on the color parameters, phenolic compounds and antioxidant activity of red wines (var. Fetească neagră)
GD Dumitriu, NL de Lerma, VV Cotea, CI Zamfir, RA Peinado
European Food Research and Technology 242, 2171-2180, 2016
312016
The influence of the different techniques of maceration on the aromatic and phenolic profile of the Busuioacă de Bohotin wine
AC Tartian, VV Cotea, M Niculaua, CI Zamfir, CL Colibaba, AM Moroşanu
Bio web of conferences 9, 02032, 2017
262017
Application of Saccharomyces cerevisiae in the Biosorption of Co(II), Zn(II) and Cu(II) Ions from Aqueous Media
E Savastru, D Bulgariu, CI Zamfir, L Bulgariu
Water 14 (6), 976, 2022
252022
Evaluation of phenolic compounds content in grape seeds.
VV Cotea, C Luchian, M Niculaua, CI Zamfir, I Moraru, BC Nechita, ...
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 17 (4), 2018
242018
Influence of different commercial yeasts on volatile fraction of sparkling wines
VV Cotea, MC Focea, CE Luchian, LC Colibaba, EC Scutarașu, N Marius, ...
Foods 10 (2), 247, 2021
182021
Study on the profile of anthocyans from red wines obtained by different technological variants of maceration-fermentation
G Odăgeriu, M Niculaua, VV Cotea, B Găină, CI Zamfir
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2007
142007
Effect of different winemaking conditions on organic acids compounds of white wines
EC Scutarașu, IV Teliban, CI Zamfir, CE Luchian, LC Colibaba, ...
Foods 10 (11), 2569, 2021
112021
Minor volatile compounds profiles of ‘aligoté’wines fermented with different yeast strains
F VARARU, J MORENO-GARCIA, J MORENO, M NICULAUA, B NECHITA, ...
Notulae Scientia Biologicae 7 (1), 123-128, 2015
92015
Studiul autenticităţii şi tipicităţii vinurilor roşii obţinute din soiuri autohtone
CI Zamfir
Teză de doctorat. Univ. de Stiinţe Agric. şi Med. Vet. Iaşi, 2009
92009
The influence of different prefermentative maceration processes and tartaric stabilization treatments on the color, cation content and other physicochemical parameters of …
CI Zamfir, VV Cotea, CE Luchian, M Niculaua, G Odageriu
Vitis 53 (1), 45-52, 2014
82014
Content of metals and organic acids from experimental sparkling white wine
MC Focea, CE Luchian, AM Moroşanu, M Niculaua, VV Cotea, ...
BIO Web of Conferences 9, 02007, 2017
72017
Assessment of organic acids of wine of grape varieties from the Romanian Ampelography Collection of UASVM Iasi
M Niculaua, M Cotea, CI Zamfir, G Odăgeriu, B Nechita, O Chiriță
Bulletin UASVM Horticulture 66 (1), 1-6, 2009
62009
New vinifera creations for table grapes in the restrictive conditions of culture in the North-Eastern area of Romania
R Liliana, M Mustea, C Zamfir, VV Cotea, V Ancuţa
XXXIth–World Congres of Vine and Wine OIV, Verona, 15-20, 2008
62008
Biosorption of Cu (II) ions from aqueous solution on Saccharomyces cerevisiae biomass: isotherm and kinetics modelling
E Savastru, CI Zamfir, M Diaconu, D Bulgariu, L Bulgariu
2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 1-4, 2019
52019
A model of traceability system in the viticultural sector of Romania for improving food safety
VV Cotea, L Rotaru, B Nechita, M Mustea, CI Zamfir
XXXth OIV World Congress, Budapest, 10-16, 2007
52007
Aspects on the variation of certain physical-chemical indices during must alcoholic fermentation
G Odăgeriu, I Neacșu, B Găină, M Niculaua, CI Zamfir, G Stoica
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2007
52007
Aspects concerning the evolution in time of chromatic parameters in some red wines
G Odăgeriu, M Niculaua, E Rusu, O Chiriță, I Buzilă, CI Zamfir
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2008
42008
Reverse osmosis influence over the content of metals and organic acids in low alcoholic beverages
MT Andrieş, CI Zamfir, CE Luchian, M Niculaua, C Colibaba, G Odăgeriu, ...
BIO Web of Conferences 9, 02005, 2017
32017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20