Παρακολούθηση
Jin Song Dong
Jin Song Dong
Professor of Computer Science, National University of Singapore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PAT: Towards flexible verification under fairness
J Sun, Y Liu, JS Dong, J Pang
Computer Aided Verification: 21st International Conference, CAV 2009 …, 2009
5092009
Semantic space: An infrastructure for smart spaces
X Wang, JS Dong, CY Chin, SR Hettiarachchi, D Zhang
IEEE Pervasive computing 3 (03), 32-39, 2004
4852004
Smart grid metering networks: A survey on security, privacy and open research issues
P Kumar, Y Lin, G Bai, A Paverd, JS Dong, A Martin
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (3), 2886-2927, 2019
2822019
Blending Object-Z and Timed CSP: an introduction to TCOZ
B Mahony, JS Dong
Proceedings of the 20th international conference on Software engineering, 95-104, 1998
2431998
Model checking CSP revisited: Introducing a process analysis toolkit
J Sun, Y Liu, JS Dong
International symposium on leveraging applications of formal methods …, 2008
2352008
Timed communicating object Z
B Mahony, JS Dong
IEEE Transactions on Software Engineering 26 (2), 150-177, 2000
2142000
Genetic algorithm: Theory, literature review, and application in image reconstruction
S Mirjalili, J Song Dong, AS Sadiq, H Faris
Nature-Inspired Optimizers: Theories, Literature Reviews and Applications, 69-85, 2020
2012020
Authscan: Automatic extraction of web authentication protocols from implementations
G Bai, J Lei, G Meng, SS Venkatraman, P Saxena, J Sun, Y Liu, JS Dong
1482013
Ontology classification for semantic-web-based software engineering
Y Zhao, J Dong, T Peng
IEEE Transactions on Services Computing 2 (4), 303-317, 2009
1462009
Integrating specification and programs for system modeling and verification
J Sun, Y Liu, JS Dong, C Chen
2009 Third IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software …, 2009
1432009
Prescribed performance switched adaptive dynamic surface control of switched nonlinear systems with average dwell time
D Zhai, C Xi, L An, J Dong, Q Zhang
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47 (7), 1257-1269, 2016
1382016
Nature-inspired optimizers
S Mirjalili, JS Dong, A Lewis
Studies in Computational Intelligence 811, 7-20, 2020
1372020
Binary Harris Hawks optimizer for high-dimensional, low sample size feature selection
T Thaher, AA Heidari, M Mafarja, JS Dong, S Mirjalili
Evolutionary Machine Learning Techniques: Algorithms and Applications, 251-272, 2020
1152020
Pat 3: An extensible architecture for building multi-domain model checkers
Y Liu, J Sun, JS Dong
2011 IEEE 22nd international symposium on software reliability engineering …, 2011
1142011
A new sensor fault isolation method for T–S fuzzy systems
J Dong, Y Wu, GH Yang
IEEE Transactions on Cybernetics 47 (9), 2437-2447, 2017
1092017
Observer-based output feedback control for discrete-time TS fuzzy systems with partly immeasurable premise variables
J Dong, GH Yang
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47 (1), 98-110, 2016
1062016
White-box fairness testing through adversarial sampling
P Zhang, J Wang, J Sun, G Dong, X Wang, X Wang, JS Dong, T Dai
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software …, 2020
1012020
Timed automata patterns
JS Dong, P Hao, S Qin, J Sun, W Yi
IEEE Transactions on Software Engineering 34 (6), 844-859, 2008
1012008
Modeling and verifying hierarchical real-time systems using stateful timed CSP
J Sun, Y Liu, JS Dong, Y Liu, L Shi, É André
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 22 (1), 1-29, 2013
942013
Distributed real-time cooperative localization and mapping using an uncertainty-aware expectation maximization approach
J Dong, E Nelson, V Indelman, N Michael, F Dellaert
2015 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 5807-5814, 2015
932015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20