Παρακολούθηση
Peter Müller
Peter Müller
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Viper: A Verification Infrastructure for Permission-Based Reasoning
P Müller, M Schwerhoff, AJ Summers
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation, 41-62, 2016
4572016
Modular specification and verification of object-oriented programs
P Müller
Springer-Verlag, 2002
4002002
Modular Specification and Verification of Object-Oriented Programs
P Müller
PhD thesis, FernUniversitat Hagen, 2001
400*2001
Object invariants in dynamic contexts
K Leino, P Müller
ECOOP 2004–Object-Oriented Programming, 95-108, 2004
3152004
Universes: Lightweight ownership for JML
W Dietl, P Müller
Journal of Object Technology 4 (8), 5-32, 2005
2472005
Specification and verification: the Spec# experience
M Barnett, M Fähndrich, KRM Leino, P Müller, W Schulte, H Venter
Communications of the ACM 54 (6), 81-91, 2011
2352011
Behavioral interface specification languages
J Hatcliff, GT Leavens, KRM Leino, P Müller, M Parkinson
ACM Computing Surveys (CSUR) 44 (3), 1-58, 2012
2312012
A programming logic for sequential Java
A Poetzsch-Heffter, P Müller
European Symposium on Programming, 162-176, 1999
2261999
A basis for verifying multi-threaded programs
KRM Leino, P Müller
European Symposium on Programming, 378-393, 2009
2142009
Leveraging rust types for modular specification and verification
V Astrauskas, P Müller, F Poli, AJ Summers
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (OOPSLA), 1-30, 2019
2082019
Modular invariants for layered object structures
P Müller, A Poetzsch-Heffter, GT Leavens
Science of Computer Programming 62 (3), 253-286, 2006
1942006
Specification and verification challenges for sequential object-oriented programs
GT Leavens, KRM Leino, P Müller
Formal Aspects of Computing 19, 159-189, 2007
1862007
Verification of concurrent programs with Chalice
KRM Leino, P Müller, J Smans
Foundations of Security Analysis and Design V, 195-222, 2009
1782009
JML reference manual
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
Department of Computer Science, Iowa State University 226, 2008
1582008
Generic universe types
W Dietl, S Drossopoulou, P Müller
European Conference on Object-Oriented Programming, 28-53, 2007
1502007
Guiding dynamic symbolic execution toward unverified program executions
M Christakis, P Müller, V Wüstholz
Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering …, 2016
1222016
Ownership transfer in universe types
P Müller, A Rudich
Proceedings of the 22nd annual ACM SIGPLAN conference on Object-oriented …, 2007
1142007
Universes: A Type System for Alias and Dependency Control
P Müller, A Poetzsch-Heffter
http://132.176.114.181/imperia/md/content …, 2001
1122001
Universes: A type system for controlling representation exposure
P Müller, A Poetzsch-Heffter
Programming Languages and Fundamentals of Programming, 131-140, 1999
1101999
A verification methodology for model fields
KRM Leino, P Müller
Programming Languages and Systems, 115-130, 2006
1062006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20