Παρακολούθηση
Zhengqin Luo
Zhengqin Luo
ByteDance
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bytedance.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
{ZQL}: A Compiler for {Privacy-Preserving} Data Processing
C Fournet, M Kohlweiss, G Danezis, Z Luo
22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 13), 163-178, 2013
472013
On automatic verification of self-stabilizing population protocols
J Pang, Z Luo, Y Deng
Frontiers of Computer Science in China 2 (4), 357-367, 2008
292008
Reasoning for Web Applications: An Operational Semantics for Hop
G Boudol, Z Luo, T Rezk, M Serrano
232011
Analyzing an electronic cash protocol using applied pi calculus
Z Luo, X Cai, J Pang, Y Deng
International Conference on Applied Cryptography and Network Security, 87-103, 2007
182007
Automated Code Injection Prevention for Web Applications
Z Luo, T Rezk, M Serrano
Theory of Security and Applications, 2011
162011
Mashic compiler: Mashup sandboxing based on inter-frame communication
Z Luo, T Rezk
2012 IEEE 25th Computer Security Foundations Symposium, 157-170, 2012
132012
Towards reasoning for web applications: an operational semantics for hop
G Boudol, Z Luo, T Rezk, M Serrano
Proceedings of the 2010 Workshop on Analysis and Programming Languages for …, 2010
92010
Robustness guarantees for anonymity
G Barthe, A Hevia, Z Luo, T Rezk, B Warinschi
2010 23rd IEEE Computer Security Foundations Symposium, 91-106, 2010
62010
Mashic compiler: Mashup sandboxing based on inter-frame communication
Z Luo, J Fragoso Santos, A Almeida Matos, T Rezk
Journal of Computer Security 24 (1), 91-136, 2016
12016
Computationally Sound Symbolic Analysis of Probabilistic Protocols with Ideal Setups
Z Luo
International Conference on Provable Security, 185-199, 2008
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10