Παρακολούθηση
Daniel Mendez
Daniel Mendez
Full Professor at Blekinge Institute of Technology and fortiss GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Naming the pain in requirements engineering
DM Fernández, S Wagner, M Kalinowski, M Felderer, P Mafra, A Vetrò, ...
Empirical software engineering 22 (5), 2298-2338, 2017
1932017
Naming the Pain in Requirements Engineering: Design of a global Family of Surveys and first Results from Germany
DM Fernández, S Wagner
Proceedings of the 17th International Conference on Evaluation and …, 2013
177*2013
Rapid quality assurance with requirements smells
H Femmer, DM Fernández, S Wagner, S Eder
Journal of Systems and Software 123, 190-213, 2017
1462017
On the pragmatic design of literature studies in software engineering: an experience-based guideline
M Kuhrmann, DM Fernández, M Daneva
Empirical software engineering 22 (6), 2852-2891, 2017
1302017
Are" non-functional" requirements really non-functional? an investigation of non-functional requirements in practice
J Eckhardt, A Vogelsang, DM Fernández
Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering …, 2016
1302016
A meta model for artefact-orientation: fundamentals and lessons learned in requirements engineering
D Méndez Fernández, B Penzenstadler, M Kuhrmann, M Broy
International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems …, 2010
1032010
Status quo in requirements engineering: A theory and a global family of surveys
S Wagner, DM Fernández, M Felderer, A Vetrò, M Kalinowski, R Wieringa, ...
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 28 (2), 1-48, 2019
742019
Rapid requirements checks with requirements smells: two case studies
H Femmer, DM Fernández, E Juergens, M Klose, I Zimmer, J Zimmer
Proceedings of the 1st International Workshop on Rapid Continuous Software …, 2014
742014
Empirical standards for software engineering research
P Ralph, N Ali, S Baltes, D Bianculli, J Diaz, Y Dittrich, N Ernst, M Felderer, ...
arXiv preprint arXiv:2010.03525, 2020
66*2020
Field study on requirements engineering: Investigation of artefacts, project parameters, and execution strategies
D Méndez Fernández, S Wagner, K Lochmann, A Baumann, H de Carne
Information and Software Technology, 2011
552011
On integrating design thinking for human-centered requirements engineering
J Hehn, D Mendez, F Uebernickel, W Brenner, M Broy
IEEE Software 37 (2), 25-31, 2019
532019
Naming the pain in requirements engineering: contemporary problems, causes, and effects in practice
D Méndez Fernández, S Wagner, M Kalinowski, M Felderer, P Mafra, ...
522016
A case study on the application of an artefact-based requirements engineering approach
D Méndez Fernández, K Lochmann, B Penzenstadler, S Wagner
Evaluation & Assessment in Software Engineering (EASE 2011), 15th Annual …, 2011
50*2011
Agile requirements engineering in practice: Status quo and critical problems
S Wagner, D Méndez-Fernández, M Kalinowski, M Felderer
CLEI Electronic Journal 21 (1), 15, 2018
49*2018
Artefact-based requirements engineering: the AMDiRE approach
D Méndez Fernández, B Penzenstadler
Requirements Engineering 20 (4), 405-434, 2015
492015
Dealing with non-functional requirements in model-driven development: A survey
D Ameller, X Franch, C Gómez, S Martínez-Fernández, J Araújo, S Biffl, ...
IEEE Transactions on Software Engineering 47 (4), 818-835, 2019
442019
Artefacts in software engineering: a fundamental positioning
D Méndez Fernández, W Böhm, A Vogelsang, J Mund, M Broy, ...
Software & Systems Modeling 18 (5), 2777-2786, 2019
42*2019
Naming the pain in requirements engineering: comparing practices in Brazil and Germany
DM Fernández, S Wagner, M Kalinowski, A Schekelmann, A Tuzcu, ...
IEEE Software 32 (5), 16-23, 2015
372015
The green lab: Experimentation in software energy efficiency
G Procaccianti, P Lago, A Vetro, DM Fernández, R Wieringa
2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering 2 …, 2015
372015
Systematic software process development: Where do we stand today?
M Kuhrmann, DM Fernández, R Steenweg
Proceedings of the 2013 International Conference on Software and System …, 2013
372013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20