Παρακολούθηση
Maria Farsari
Maria Farsari
Director of Research, IESL-FORTH, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultra-low shrinkage hybrid photosensitive material for two-photon polymerization microfabrication
A Ovsianikov, J Viertl, B Chichkov, M Oubaha, B MacCraith, I Sakellari, ...
ACS nano 2 (11), 2257-2262, 2008
4882008
Stereolithography: materials, processes and applications
PJ Bártolo
Springer Science & Business Media, 2011
4852011
Two-photon fabrication
M Farsari, BN Chichkov
Nature photonics 3 (8), 450-452, 2009
4392009
Ultrafast laser nanostructuring of photopolymers: A decade of advances
M Malinauskas, M Farsari, A Piskarskas, S Juodkazis
Physics Reports 533 (1), 1-31, 2013
3952013
Direct laser writing: Principles and materials for scaffold 3D printing
A Selimis, V Mironov, M Farsari
Microelectronic Engineering 132, 83-89, 2015
2742015
Direct laser writing of 3D scaffolds for neural tissue engineering applications
V Melissinaki, AA Gill, I Ortega, M Vamvakaki, A Ranella, JW Haycock, ...
Biofabrication 3 (4), 045005, 2011
2132011
Diffusion-assisted high-resolution direct femtosecond laser writing
I Sakellari, E Kabouraki, D Gray, V Purlys, C Fotakis, A Pikulin, N Bityurin, ...
ACS nano 6 (3), 2302-2311, 2012
1852012
Three-dimensional biodegradable structures fabricated by two-photon polymerization
F Claeyssens, EA Hasan, A Gaidukeviciute, DS Achilleos, A Ranella, ...
Langmuir 25 (5), 3219-3223, 2009
1822009
Multiphoton polymerization of hybrid materials
M Farsari, M Vamvakaki, BN Chichkov
Journal of Optics 12 (12), 124001, 2010
1802010
Femtosecond laser polymerization of hybrid/integrated micro-optical elements and their characterization
M Malinauskas, A Žukauskas, V Purlys, K Belazaras, A Momot, ...
Journal of Optics 12 (12), 124010, 2010
1692010
Advances in pantographic structures: design, manufacturing, models, experiments and image analyses
P Seppecher, M Spagnuolo, E Barchiesi, F Hild, T Lekszycki, I Giorgio, ...
Continuum Mechanics and Thermodynamics 31 (4), 1231-1282, 2019
1502019
Shrinkage of microstructures produced by two-photon polymerization of Zr-based hybrid photosensitive materials
A Ovsianikov, X Shizhou, M Farsari, M Vamvakaki, C Fotakis, ...
Optics Express 17 (4), 2143-2148, 2009
1482009
On the design and fabrication by two-photon polymerization of a readily assembled micro-valve
C Schizas, V Melissinaki, A Gaidukeviciute, C Reinhardt, C Ohrt, ...
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 48 (5), 435-441, 2010
1322010
Directed three-dimensional patterning of self-assembled peptide fibrils
V Dinca, E Kasotakis, J Catherine, A Mourka, A Ranella, A Ovsianikov, ...
Nano Letters 8 (2), 538-543, 2008
1302008
Three-dimensional infrared metamaterial with asymmetric transmission
G Kenanakis, A Xomalis, A Selimis, M Vamvakaki, M Farsari, M Kafesaki, ...
ACS Photonics 2 (2), 287-294, 2015
1222015
Laser-based micro/nanoengineering for biological applications
E Stratakis, A Ranella, M Farsari, C Fotakis
Progress in Quantum Electronics 33 (5), 127-163, 2009
1182009
Three‐dimensional metallic photonic crystals with optical bandgaps
N Vasilantonakis, K Terzaki, I Sakellari, V Purlys, D Gray, CM Soukoulis, ...
Advanced Materials 24 (8), 1101-1105, 2012
1052012
A novel high-accuracy microstereolithography method employing an adaptive electro-optic mask
M Farsari, F Claret-Tournier, S Huang, CR Chatwin, DM Budgett, ...
Journal of Materials processing technology 107 (1-3), 167-172, 2000
1032000
The effect of porosity on cell ingrowth into accurately defined, laser-made, polylactide-based 3D scaffolds
P Danilevicius, L Georgiadi, CJ Pateman, F Claeyssens, ...
Applied Surface Science, 2015
1012015
Additive manufacturing: applications and directions in photonics and optoelectronics
A Camposeo, L Persano, M Farsari, D Pisignano
Advanced optical materials 7 (1), 1800419, 2019
982019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20