Παρακολούθηση
Dave Marvit
Dave Marvit
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα marvit.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatically generate and displaying metadata as supplemental information concurrently with the web page, there being no link between web page and metadata
MG Burner, BC Gilliat, EW Jaquith, DL Marvit, B Kahle, N O'driscoll, ...
US Patent 6,282,548, 2001
7232001
Gesture identification of controlled devices
DL Marvit, H Matsumoto
US Patent 7,173,604, 2007
5232007
Context dependent gesture response
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler, BA Wilcox, H Matsumoto
US Patent 7,301,529, 2007
4022007
Selective engagement of motion detection
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler, H Matsumoto
US Patent 7,176,888, 2007
3202007
Gesture based user interface supporting preexisting symbols
D Marvit, A Reinhardt
US Patent App. 10/807,572, 2005
3072005
Motion sensor engagement for a handheld device
DL Marvit, BT Adler, H Matsumoto
US Patent 7,280,096, 2007
2922007
Customizable gesture mappings for motion controlled handheld devices
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler, BA Wilcox, H Matsumoto
US Patent 7,365,736, 2008
2712008
User definable gestures for motion controlled handheld devices
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler, H Matsumoto
US Patent 7,180,500, 2007
2662007
Motion controlled remote controller
D Marvit, A Reinhardt, B Adler, B Wilcox
US Patent App. 10/807,562, 2005
2462005
Gesture based navigation of a handheld user interface
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler, H Matsumoto
US Patent 7,180,501, 2007
2342007
Non-uniform gesture precision
DL Marvit, AHM Reinhardt
US Patent 7,365,737, 2008
2242008
Dynamic adaptation of gestures for motion controlled handheld devices
DL Marvit, AHM Reinhardt
US Patent 7,301,526, 2007
2132007
Spatial signatures
DL Marvit, AHM Reinhardt, H Matsumoto
US Patent 7,176,886, 2007
2112007
Distinguishing tilt and translation motion components in handheld devices
DL Marvit, BT Adler, H Matsumoto
US Patent 7,301,528, 2007
2102007
Handheld device with preferred motion selection
DL Marvit, BT Adler, AHM Reinhardt, BA Wilcox
US Patent 7,180,502, 2007
2062007
Feedback based user interface for motion controlled handheld devices
DL Marvit
US Patent 7,301,527, 2007
2002007
Controlling and tracking access to disseminated information
M Marvit, KD Rosema, J Ubois, D Marvit
US Patent 6,625,734, 2003
1962003
Environmental modeling for motion controlled handheld devices
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler, H Matsumoto
US Patent 7,176,887, 2007
1852007
Selective engagement of motion input modes
DL Marvit, AHM Reinhardt, BT Adler
US Patent 7,903,084, 2011
1732011
Determining candidate terms related to terms of a query
Y Labrou, S Stergiou, BT Adler, DL Marvit, A Reinhardt
US Patent 8,280,886, 2012
992012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20