Παρακολούθηση
Achim Ebert
Achim Ebert
Computer Graphics & HCI, TU Kaiserslautern
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uni-kl.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human-Centered Visualization Environments: GI-Dagstuhl Research Seminar, Dagstuhl Castle, Germany, March 5-8, 2006, Revised Papers
A Kerren, A Ebert, J Meyer
Springer, 2007
123*2007
A functional framework for web-based information visualization systems
M Bender, R Klein, A Disch, A Ebert
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 6 (1), 8-23, 2000
632000
Human-computer interaction: Introduction and overview
A Ebert, ND Gershon, GC van der Veer
KI-Künstliche Intelligenz 26, 121-126, 2012
612012
Virtual try-on: Topics in realistic, individualized dressing in virtual reality
A Divivier, R Trieb, A Ebert, H Hagen, C Gross, A Fuhrmann, V Luckas, ...
Proceedings of the Virtual and Augmented Reality Status Conference, 2004
572004
Detecting Insight and Emotion in Visualization Applications with a Commercial EEG Headset.
D Cernea, A Kerren, A Ebert
SIGRAD, 53-60, 2011
492011
A general introduction to graph visualization techniques
RM Tarawaneh, P Keller, A Ebert
Visualization of Large and Unstructured Data Sets: Applications in …, 2012
442012
EEG-based measurement of subjective parameters in evaluations
D Cernea, PS Olech, A Ebert, A Kerren
HCI International 2011–Posters’ Extended Abstracts: International Conference …, 2011
442011
Visualization and evolution of software architectures
T Khan, H Barthel, A Ebert, P Liggesmeyer
Visualization of Large and Unstructured Data Sets: Applications in …, 2012
402012
Flexible gesture recognition for immersive virtual environments
M Deller, A Ebert, M Bender, H Hagen
Tenth International Conference on Information Visualisation (IV'06), 563-568, 2006
352006
Tiled++: An enhanced tiled hi-res display wall
A Ebert, S Thelen, PS Olech, J Meyer, H Hagen
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 16 (1), 120-132, 2009
342009
Towards ubiquitous RE: A perspective on requirements engineering in the era of digital transformation
K Villela, A Hess, M Koch, R Falcao, EC Groen, J Dörr, CN Valero, A Ebert
2018 IEEE 26th international requirements engineering conference (RE), 205-216, 2018
312018
2D meets 3D: a human-centered interface for visual data exploration
S Baumgärtner, A Ebert, M Deller, S Agne
CHI'07 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2273-2278, 2007
292007
Aesthetic computing manifesto.
P Fishwick
Leonardo Electronic Almanac 11 (4), 2003
292003
Emotion scents: a method of representing user emotions on gui widgets
D Cernea, C Weber, A Ebert, A Kerren
Visualization and Data Analysis 2013 8654, 168-181, 2013
272013
Developing mobile apps using cross-platform frameworks: a case study
SR Humayoun, S Ehrhart, A Ebert
Human-Computer Interaction. Human-Centred Design Approaches, Methods, Tools …, 2013
272013
Emotion-prints: Interaction-driven emotion visualization on multi-touch interfaces
D Cernea, C Weber, A Ebert, A Kerren
Visualization and Data Analysis 2015 9397, 82-96, 2015
262015
Controlling in-vehicle systems with a commercial eeg headset: performance and cognitive load
D Cernea, PS Olech, A Ebert, A Kerren
Visualization of Large and Unstructured Data Sets: Applications in …, 2012
252012
Using smart phones for large-display interaction
J Bauer, S Thelen, A Ebert
2011 International Conference on User Science and Engineering (i-USEr), 42-47, 2011
242011
Dynamic visualization and navigation of semantic virtual environments
K Einsfeld, S Agne, M Deller, A Ebert, B Klein, C Reuschling
Tenth International Conference on Information Visualisation (IV'06), 569-574, 2006
242006
Biology of skates
DA Ebert, J Sulikowski
Springer Science & Business Media, 2008
232008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20