Παρακολούθηση
Pieter Koen Tonnon
Pieter Koen Tonnon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The morphodynamic modelling of tidal sand waves on the shoreface
PK Tonnon, LC Van Rijn, DJR Walstra
Coastal Engineering 54 (4), 279-296, 2007
822007
Input reduction for long-term morphodynamic simulations in wave-dominated coastal settings
DJR Walstra, R Hoekstra, PK Tonnon, BG Ruessink
Coastal Engineering 77, 57-70, 2013
732013
Input reduction for long-term morphodynamic simulations in wave-dominated coastal settings
DJR Walstra, R Hoekstra, PK Tonnon, BG Ruessink
Coastal Engineering 77, 57-70, 2013
732013
Numerical modelling of erosion and accretion of plane sloping beaches at different scales
LC Van Rijn, PK Tonnon, DJR Walstra
Coastal Engineering 58 (7), 637-655, 2011
652011
Sand Engine”: background and design of a mega-nourishment pilot in the Netherlands
JPM Mulder, PK Tonnon
Proceedings of the 32nd Conference on Coastal Engineering 30, 3805-3814, 2010
612010
A quantitative assessment of human interventions and climate change on the West African sediment budget
A Giardino, R Schrijvershof, CM Nederhoff, H De Vroeg, C Briere, ...
Ocean & Coastal Management 156, 249-265, 2018
562018
Scaling laws for beach and dune erosion processes
LC Van Rijn, PK Tonnon, A Sánchez-Arcilla, I Cáceres, J Grüne
Coastal Engineering 58 (7), 623-636, 2011
492011
Numerical modelling of erosion rates, life span and maintenance volumes of mega nourishments
PK Tonnon, BJA Huisman, GN Stam, LC Van Rijn
Coastal Engineering 131, 51-69, 2018
312018
Coupling bedform roughness and sediment grain-size sorting in modelling of tidal inlet incision
Y Wang, Q Yu, J Jiao, PK Tonnon, ZB Wang, S Gao
Marine Geology 381, 128-141, 2016
182016
Development of the sand motor
MD Taal, MAM Löffler, CTM Vertegaal, JWM Wijsman, L Van der Valk, ...
Concise Report Describing the First Four Years of the Monitoring and …, 2016
182016
Measurements of hydrodynamics, sediment, morphology and benthos on Ameland ebb-tidal delta and lower shoreface
BC Van Prooijen, MFS Tissier, FP De Wit, SG Pearson, LB Brakenhoff, ...
Earth System Science Data 12 (4), 2775-2786, 2020
172020
CTM Vertegaal en SM Arens (2011) Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor
PK Tonnon, L Van der Valk, H Holzhauer, MJ Baptist, JWM Wijsman
Deltares/Wageningen IMARES, Rapport 154, 0
14
Usability of the climate-resilient nature-based sand motor pilot, The Netherlands
C Brière, SKH Janssen, AP Oost, M Taal, PK Tonnon
Journal of coastal conservation 22 (3), 491-502, 2018
122018
Morfologische berekeningen mer zandmotor
PK Tonnon, J Van der Werf, JPM Mulder
Deltares. Delft, The Netherlands, 2009
122009
Uitvoeringsprogramma monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor
PK Tonnon, L Van der Valk, H Holzhauer, MJ Baptist, JWM Wijsman, ...
IMARES, 2010
72010
Modelling hydrodynamics in the Ameland inlet as a basis for studying sand transport
CM Nederhoff, RA Schrijvershof, PK Tonnon, JJ van der Werf, EPL Elias
Coastal Sediments 2019: Proceedings of the 9th International Conference …, 2019
52019
Ontwikkeling van de Zandmotor [Development of the Sand Motor]; Samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring-en Evaluatie Programma (MEP)
MD Taal, MAM Löffler, CTM Vertegaal, JWM Wijsman, L Van der Valk, ...
Deltares, Delft, 2016
52016
Sediment budget analysis and testing hypotheses for the Dutch coastal system
E Elias, M Van Koningsveld, PK Tonnon, W ZB
VOP II-1.2 Long term coastal management and DC05 20, 2006
52006
Field measurements and numerical modelling of wind-driven exchange flows in a tidal inlet system in the Dutch Wadden Sea
R van Weerdenburg, S Pearson, B van Prooijen, S Laan, E Elias, ...
Ocean & Coastal Management 215, 105941, 2021
42021
BwN HK2. 4 Eco-morphological design of landscaped mining pits
PK Tonnon, BW Borsje, M De Jong
Deltares, 2013
42013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20