Παρακολούθηση
Vaya Dinopoulou
Vaya Dinopoulou
Professor, University of Western Macedonia, Dept. of Product and Systems Design Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review of road traffic control strategies
M Papageorgiou, C Diakaki, V Dinopoulou, A Kotsialos, Y Wang
Proceedings of the IEEE 91 (12), 2043-2067, 2003
15942003
Extensions and new applications of the traffic-responsive urban control strategy: Coordinated signal control for urban networks
C Diakaki, V Dinopoulou, K Aboudolas, M Papageorgiou, E Ben-Shabat, ...
Transportation Research Record 1856 (1), 202-211, 2003
1742003
Applications of the urban traffic control strategy TUC
V Dinopoulou, C Diakaki, M Papageorgiou
European Journal of Operational Research 175 (3), 1652-1665, 2006
1072006
International comparative field evaluation of a traffic-responsive signal control strategy in three cities
E Kosmatopoulos, M Papageorgiou, C Bielefeldt, V Dinopoulou, R Morris, ...
Transportation Research Part A: Policy and Practice 40 (5), 399-413, 2006
852006
State‐of‐the‐art and‐practice review of public transport priority strategies
C Diakaki, M Papageorgiou, V Dinopoulou, I Papamichail, M Garyfalia
IET Intelligent Transport Systems 9 (4), 391-406, 2015
622015
Simulation investigations of the traffic-responsive urban control strategy TUC
V Dinopoulou, C Diakaki, M Papageorgiou
ITSC2000. 2000 IEEE Intelligent Transportation Systems. Proceedings (Cat. No …, 2000
382000
Application and evaluation of the signal traffic control strategy TUC in Chania
V Dinopoulou, C Diakaki, M Papageorgiou
Journal of Intelligent Transportation Systems 9 (3), 133-143, 2005
212005
Simulation and evaluation of a public transport priority methodology
G Malandraki, I Papamichail, M Papageorgiou, V Dinopoulou
Transportation Research Procedia 6, 402-410, 2015
202015
Failure mode and effect analysis (FMEA) implementation in conference tourism services
P Kyratsis, C Chatzigeorgiou, A Tsagkaris, V Dinopoulou
The Cyprus Journal of Sciences 8, 119, 2010
152010
Application of the signal control strategy TUC in three traffic networks: Comparative evaluation results
M Papageorgiou, A Kouvelas, E Kosmatopoulos, V Dinopoulou, ...
2006 2nd International Conference on Information & Communication …, 2006
82006
Disaggregation of cross-lane loop measurements of occupancy
M Papageorgiou, V Dinopoulou
Traffic engineering & control 44 (5), 2003
62003
BE SMART
C Bielefeldt, H Condie, C Diakaki, V Dinopoulou, M Papageorgiou
Traffic Technology International, 2002
52002
Prediction of cutting forces in drilling AL6082-T6 by using artificial neural networks
N Efkolidis, V Dinopoulou, K Kakoulis
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 916 (1), 012036, 2020
42020
Application of the extended traffic signal control strategy tuc to the southampton urban road network
E Smaragdis, V Dinopoulou, K Aboudolas, C Diakaki, M Papageorgiou
IFAC Proceedings Volumes 36 (14), 31-36, 2003
42003
Conceptual design with emphasis on the social impact of sustainability principles
N Efkolidis, P Kyratsis, V Dinopoulou, N Asimopoulos
DS 60: Proceedings of DESIGN 2010, the 11th International Design Conference …, 2010
32010
Comparative Field Evaluation of Signal Control Strategy TUC in Three Traffic Networks
M Papageorgiou, E Kosmatopoulos, C Bielefeldt, V Dinopoulou, R Morris, ...
Transportation Research Board 85th Annual MeetingTransportation Research Board, 2006
32006
Asymptotically optimal component assembly plans in repairable systems and server allocation in parallel multiserver queues
VD Dinopoulou, C Melolidakis
Naval Research Logistics (NRL) 48 (8), 732-746, 2001
22001
On the optimal control of parallel systems and queues
VD Dinopoulou, C Melolidakis
Lecture Notes-Monograph Series, 83-100, 2000
22000
Business Process Reengineering Through Business Process Simulation: A Case Study
K Tigkiropoulos, P Kyratsis, V Dinopoulou
The Cyprus Journal of Sciences 7, 23-91, 2009
12009
Extensions and new applications of the traffic signal control strategy TUC
C Diakaki, V Dinopoulou, K Aboudolas, M Papageorgiou, E Ben-Shabat, ...
INRETS Press, 2003
12003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20