Παρακολούθηση
Joan Giménez
Joan Giménez
Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PCB pollution continues to impact populations of orcas and other dolphins in European waters
PD Jepson, R Deaville, JL Barber, À Aguilar, A Borrell, S Murphy, J Barry, ...
Scientific reports 6 (1), 1-17, 2016
4482016
As main meal for sperm whales: plastics debris
R De Stephanis, J Giménez, E Carpinelli, C Gutierrez-Exposito, ...
Marine pollution bulletin 69 (1-2), 206-214, 2013
3422013
Discrimination of stable isotopes in fin whale tissues and application to diet assessment in cetaceans
A Borrell, N Abad‐Oliva, E Gómez‐Campos, J Giménez, A Aguilar
Rapid Communications in Mass Spectrometry 26 (14), 1596-1602, 2012
1502012
From the pool to the sea: Applicable isotope turnover rates and diet to skin discrimination factors for bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)
J Giménez, F Ramírez, J Almunia, MG Forero, R de Stephanis
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 475, 54-61, 2016
1172016
Bioaccumulation and biomagnification of classical flame retardants, related halogenated natural compounds and alternative flame retardants in three delphinids from Southern …
E Barón, J Giménez, P Verborgh, P Gauffier, R De Stephanis, E Eljarrat, ...
Environmental pollution 203, 107-115, 2015
882015
δ15N Value Does Not Reflect Fasting in Mysticetes
A Aguilar, J Giménez, E Gómez–Campos, L Cardona, A Borrell
PloS one 9 (3), e92288, 2014
752014
Dynamics of killer whale, bluefin tuna and human fisheries in the Strait of Gibraltar
R Esteban, P Verborgh, P Gauffier, J Giménez, C Guinet, R de Stephanis
Biological Conservation 194, 31-38, 2016
712016
Diet of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) from the Gulf of Cadiz: Insights from stomach content and stable isotope analyses
J Giménez, A Marçalo, F Ramírez, P Verborgh, P Gauffier, R Esteban, ...
PLoS One 12 (9), e0184673, 2017
692017
Operationalizing risk-based cumulative effect assessments in the marine environment
V Stelzenmüller, M Coll, R Cormier, AD Mazaris, M Pascual, C Loiseau, ...
Science of the Total Environment 724, 138118, 2020
622020
First determination of high levels of organophosphorus flame retardants and plasticizers in dolphins from Southern European waters
B Sala, J Giménez, R de Stephanis, D Barceló, E Eljarrat
Environmental research 172, 289-295, 2019
622019
Identifying key habitat and seasonal patterns of a critically endangered population of killer whales
R Esteban, P Verborgh, P Gauffier, J Giménez, I Afán, A Cañadas, ...
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1-9, 2013
592013
Use of blubber levels of progesterone to determine pregnancy in free-ranging live cetaceans
S Pérez, Á García-López, R De Stephanis, J Giménez, S García-Tiscar, ...
Marine Biology 158, 1677-1680, 2011
582011
Maternal kinship and fisheries interaction influence killer whale social structure
R Esteban, P Verborgh, P Gauffier, J Giménez, AD Foote, R de Stephanis
Behavioral ecology and sociobiology 70 (1), 111-122, 2016
542016
Intra-and interspecific niche partitioning in striped and common dolphins inhabiting the southwestern Mediterranean Sea
J Giménez, A Cañadas, F Ramírez, I Afán, S García-Tiscar, ...
Marine Ecology Progress Series 567, 199-210, 2017
532017
Isotopic evidence of limited exchange between Mediterranean and eastern North Atlantic fin whales
J Giménez, E Gómez‐Campos, A Borrell, L Cardona, A Aguilar
Rapid Communications in Mass Spectrometry 27 (15), 1801-1806, 2013
502013
Living apart together: Niche partitioning among Alboran Sea cetaceans
J Giménez, A Cañadas, F Ramírez, I Afán, S García-Tiscar, ...
Ecological Indicators 95, 32-40, 2018
492018
Halogenated natural products in dolphins: brain–blubber distribution and comparison with halogenated flame retardants
E Barón, C Hauler, C Gallistl, J Giménez, P Gauffier, JJ Castillo, ...
Environmental science & technology 49 (15), 9073-9083, 2015
492015
Feeding ecology of Mediterranean common dolphins: The importance of mesopelagic fish in the diet of an endangered subpopulation
J Giménez, A Marçalo, M García‐Polo, I García‐Barón, JJ Castillo, ...
Marine Mammal Science, 2018
482018
Importance of toothfish in the diet of generalist subantarctic killer whales: implications for fisheries interactions
P Tixier, J Giménez, RR Reisinger, P Méndez-Fernandez, JPY Arnould, ...
Marine Ecology Progress Series 613, 197-210, 2019
442019
Mobbing-like behavior by pilot whales towards killer whales: a response to resource competition or perceived predation risk?
R De Stephanis, J Giménez, R Esteban, P Gauffier, S García-Tiscar, ...
acta ethologica 18, 69-78, 2015
442015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20