Παρακολούθηση
Athanasios Sarigiannidis
Athanasios Sarigiannidis
Motor Control R&D Engineer, Roboteq-Nidec
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.nidec.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast adaptive evolutionary PM traction motor optimization based on electric vehicle drive cycle
AG Sarigiannidis, ME Beniakar, AG Kladas
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (7), 5762-5774, 2016
932016
Induction motors versus permanent-magnet actuators for aerospace applications
PE Kakosimos, AG Sarigiannidis, ME Beniakar, AG Kladas, C Gerada
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (8), 4315-4325, 2013
732013
Multiobjective evolutionary optimization of a surface mounted PM actuator with fractional slot winding for aerospace applications
ME Beniakar, AG Sarigiannidis, PE Kakosimos, AG Kladas
IEEE transactions on magnetics 50 (2), 665-668, 2014
512014
Fault tolerant design of fractional slot winding permanent magnet aerospace actuator
AG Sarigiannidis, ME Beniakar, PE Kakosimos, AG Kladas, L Papini, ...
IEEE Transactions on Transportation Electrification 2 (3), 380-390, 2016
472016
Switching frequency impact on permanent magnet motors drive system for electric actuation applications
AG Sarigiannidis, AG Kladas
IEEE Transactions on magnetics 51 (3), 1-4, 2015
442015
High efficiency Shaft Generator drive system design for Ro-Ro trailer-passenger ship application
A Sarigiannidis, A Kladas, E Chatzinikolaou, C Patsios
2015 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway …, 2015
202015
Exploiting shaft generators to improve ship efficiency
J Prousalidis, C Patsios, F Kanellos, A Sarigiannidis, N Tsekouras, ...
2012 Electrical Systems for Aircraft, Railway and Ship Propulsion, 1-6, 2012
192012
Shaft generator system design and ship operation improvement involving SFOC minimization, electric grid conditioning, and auxiliary propulsion
AG Sarigiannidis, E Chatzinikolaou, C Patsios, AG Kladas
IEEE Transactions on Transportation Electrification 2 (4), 558-569, 2016
182016
Performance evaluation of MPPT techniques for PV array incorporated into Electric Vehicle roof
AG Sarigiannidis, SA Stathis, AG Kladas
2015 International Conference on Renewable Energy Research and Applications …, 2015
182015
Performance evaluation and thermal analysis of interior permanent magnet traction motor over a wide load range
AG Sarigiannidis, ME Beniakar, PE Kakosimos, AG Kladas
2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2662-2668, 2016
152016
Comparison of field oriented versus model predictive torque control techniques for monitoring interior PM traction motor over wide speed range
NK Adamopoulos, FA Karamountzou, AG Sarigiannidis, AG Kladas
2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical …, 2017
92017
Comparison of in-wheel permanent magnet motors for electric traction
ME Beniakar, PE Kakosimos, CT Krasopoulos, AG Sarigiannidis, ...
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2472-2478, 2014
82014
Design of surface PM motors for pod application utilizing a 3D hydrodynamic model
AG Sarigiannidis, AG Kladas, A Mountaneas, ME Beniakar, G Politis, ...
2016 XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2934-2940, 2016
72016
Multi-operating points PM motor design methodology for electric actuation systems
AG Sarigiannidis, ME Beniakar, PE Kakosimos, AG Kladas
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2506-2512, 2014
72014
Investigation of transformerless topologies for renewable energy applications eliminating leakage currents
P Kakosimos, A Sarigiannidis, M Beniakar, A Kladas
MedPower 2014, 1-5, 2014
62014
Βέλτιστος Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Κίνησης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Α Σαρηγιαννίδης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2016
52016
Analysis of various power quality phenomena in a highly electrified vessel
D Spathis, E Nikolopoulou, S Dallas, J Prousalidis, A Kladas, E Tatakis, ...
2015 IEEE Electric Ship Technologies Symposium (ESTS), 420-426, 2015
52015
Solar energy exploitation enhancing driving autonomy of electric vehicles
AG Sarigiannidis, PE Kakosimos, AG Kladas
MedPower 2014, 1-5, 2014
52014
Geometry optimization of synchronous machines used on ship shaft generator systems
AG Sarigiannidis, C Patsios, A Pittaras, A Kladas
Materials Science Forum 792, 245-250, 2014
52014
Control design and performance analysis of shaft generators in ship power systems
A Sarigiannidis, C Patsios, P Kakosimos, A Kladas
1st International MARINELIVE Conference on “All Electric Ship, 3-5, 2012
52012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20