Παρακολούθηση
Marco Pistoia
Marco Pistoia
Head of Global Technology Applied Research, Head of Quantum Computing, JPMorgan Chase & Co.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jpmchase.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Qiskit: An open-source framework for quantum computing
G Aleksandrowicz, T Alexander, P Barkoutsos, L Bello, Y Ben-Haim, ...
Accessed on: Mar 16, 2019
799*2019
TAJ: effective taint analysis of web applications
O Tripp, M Pistoia, SJ Fink, M Sridharan, O Weisman
Proceedings of the 2009 ACM SIGPLAN Conference on Programming Languages …, 2009
4882009
Method, system and computer program product for enforcing privacy policies
L Koved, M Pistoia
US Patent 7,877,812, 2011
3042011
Static specification mining using automata-based abstractions
S Shoham, E Yahav, S Fink, M Pistoia
Proceedings of the 2007 International Symposium on Software Testing and …, 2007
2692007
Directed test generation for effective fault localization
S Artzi, J Dolby, F Tip, M Pistoia
Proceedings of the 19th international symposium on Software testing and …, 2010
1852010
Saving the world wide web from vulnerable JavaScript
S Guarnieri, M Pistoia, O Tripp, J Dolby, S Teilhet, R Berg
Proceedings of the 2011 International Symposium on Software Testing and …, 2011
1832011
Andromeda: Accurate and Scalable Security Analysis of Web Applications
O Tripp, M Pistoia, P Cousot, R Cousot, S Guarnieri
Fundamental Approaches to Software Engineering: 16th International …, 2013
1802013
System and method for supporting digital rights management in an enhanced Java™ 2 runtime environment
L Koved, MM Mourad, JP Munson, G Pacifici, M Pistoia, AS Youssef
US Patent 7,308,717, 2007
1502007
Access rights analysis for Java
L Koved, M Pistoia, A Kershenbaum
Proceedings of the 2002 ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented …, 2002
1412002
Quantum equation of motion for computing molecular excitation energies on a noisy quantum processor
PJ Ollitrault, A Kandala, CF Chen, PK Barkoutsos, A Mezzacapo, ...
Physical Review Research 2 (4), 043140, 2020
1342020
F4F: taint analysis of framework-based web applications
M Sridharan, S Artzi, M Pistoia, S Guarnieri, O Tripp, R Berg
Proceedings of the 2011 ACM international conference on Object oriented …, 2011
1252011
A survey of static analysis methods for identifying security vulnerabilities in software systems
M Pistoia, S Chandra, SJ Fink, E Yahav
IBM systems journal 46 (2), 265-288, 2007
1212007
More is less: Learning efficient video representations by big-little network and depthwise temporal aggregation
DC Quanfu Fan, Chun-Fu (Richard) Chen, Hilde Kuehne, Marco Pistoia
Proceedings of the Thirty-Third Conference on Neural Information Processing …, 2019
114*2019
Quantum orbital-optimized unitary coupled cluster methods in the strongly correlated regime: Can quantum algorithms outperform their classical equivalents?
IO Sokolov, PK Barkoutsos, PJ Ollitrault, D Greenberg, J Rice, M Pistoia, ...
The Journal of chemical physics 152 (12), 2020
1122020
Practical fault localization for dynamic web applications
S Artzi, J Dolby, F Tip, M Pistoia
Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software …, 2010
1122010
Automatic detection of inter-application permission leaks in android applications
D Sbîrlea, MG Burke, S Guarnieri, M Pistoia, V Sarkar
IBM Journal of Research and Development 57 (6), 10: 1-10: 12, 2013
1072013
Path-and index-sensitive string analysis based on monadic second-order logic
T Tateishi, M Pistoia, O Tripp
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 22 (4), 1-33, 2013
972013
Software verification system, method and computer program element
PH Abbott, L Koved, AJ Nadalin, M Pistoia
US Patent 7,496,757, 2009
932009
Transparent digital rights management for extendible content viewers
MM Mourad, JP Munson, T Nadeem, G Pacifici, M Pistoia, AS Youssef
US Patent 7,171,558, 2007
892007
Dynamic detection of inter-application communication vulnerabilities in Android
R Hay, O Tripp, M Pistoia
Proceedings of the 2015 International Symposium on Software Testing and …, 2015
872015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20