Παρακολούθηση
Markus Guehr
Markus Guehr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα desy.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
High Harmonic Generation from Multiple Orbitals in N2
BK McFarland, JP Farrell, PH Bucksbaum, M Guhr
Science 322 (5905), 1232-1235, 2008
5532008
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4202015
Roadmap of ultrafast x-ray atomic and molecular physics
L Young, K Ueda, M Gühr, PH Bucksbaum, M Simon, S Mukamel, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51 (3), 032003, 2018
3012018
Ultraintense X-ray induced ionization, dissociation, and frustrated absorption in molecular nitrogen
M Hoener, L Fang, O Kornilov, O Gessner, ST Pratt, M Gühr, EP Kanter, ...
Physical review letters 104 (25), 253002, 2010
2362010
Time-resolved pump-probe experiments at the LCLS
JM Glownia, J Cryan, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Optics express 18 (17), 17620-17630, 2010
2302010
The linac coherent light source single particle imaging road map
A Aquila, A Barty, C Bostedt, S Boutet, G Carini, D DePonte, P Drell, ...
Structural Dynamics 2 (4), 2015
2162015
Auger electron angular distribution of double core-hole states in the molecular reference frame
JP Cryan, JM Glownia, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Physical review letters 105 (8), 083004, 2010
2052010
Double Core-Hole Production in : Beating the Auger Clock
L Fang, M Hoener, O Gessner, F Tarantelli, ST Pratt, O Kornilov, C Buth, ...
Physical review letters 105 (8), 083005, 2010
2012010
Imaging CF3I conical intersection and photodissociation dynamics with ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, TJA Wolf, Z Li, JPF Nunes, R Coffee, JP Cryan, M Gühr, ...
Science 361 (6397), 64-67, 2018
1932018
The photochemical ring-opening of 1, 3-cyclohexadiene imaged by ultrafast electron diffraction
TJA Wolf, DM Sanchez, J Yang, RM Parrish, JPF Nunes, M Centurion, ...
Nature chemistry 11 (6), 504-509, 2019
1762019
Ultrafast X-ray Auger probing of photoexcited molecular dynamics
BK McFarland, JP Farrell, S Miyabe, F Tarantelli, A Aguilar, N Berrah, ...
Nature communications 5 (1), 4235, 2014
1692014
Diffractive imaging of coherent nuclear motion in isolated molecules
J Yang, M Guehr, X Shen, R Li, T Vecchione, R Coffee, J Corbett, A Fry, ...
Physical review letters 117 (15), 153002, 2016
1602016
Probing ultrafast ππ*/nπ* internal conversion in organic chromophores via K-edge resonant absorption
Nature Communications 8, 29, 2017
1552017
Femtosecond X-ray-induced explosion of C60 at extreme intensity
BF Murphy, T Osipov, Z Jurek, L Fang, SK Son, M Mucke, JHD Eland, ...
Nature communications 5 (1), 4281, 2014
1412014
Ultrafast isomerization initiated by X-ray core ionization
CE Liekhus-Schmaltz, I Tenney, T Osipov, A Sanchez-Gonzalez, N Berrah, ...
Nature communications 6 (1), 8199, 2015
1152015
Diffractive imaging of a rotational wavepacket in nitrogen molecules with femtosecond megaelectronvolt electron pulses
J Yang, M Guehr, T Vecchione, MS Robinson, R Li, N Hartmann, X Shen, ...
Nature communications 7 (1), 11232, 2016
1142016
Strong field ionization to multiple electronic states in water
JP Farrell, S Petretti, J Förster, BK McFarland, LS Spector, YV Vanne, ...
Physical review letters 107 (8), 083001, 2011
1112011
Simultaneous observation of nuclear and electronic dynamics by ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, JP F. Nunes, JK Yu, RM Parrish, TJA Wolf, M Centurion, ...
Science 368 (6493), 885-889, 2020
1002020
Transient x-ray fragmentation: probing a prototypical photoinduced ring opening
VS Petrović, M Siano, JL White, N Berrah, C Bostedt, JD Bozek, D Broege, ...
Physical Review Letters 108 (25), 253006, 2012
692012
Ultrafast dynamics of halogens in rare gas solids
M Gühr, M Bargheer, M Fushitani, T Kiljunen, N Schwentner
Physical Chemistry Chemical Physics 9 (7), 779-801, 2007
692007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20