Παρακολούθηση
AMALIA SERTEDAKI
AMALIA SERTEDAKI
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY, MEDICAL SCHOOL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Novel Point Mutation in the KCNJ5 Gene Causing Primary Hyperaldosteronism and Early-Onset Autosomal Dominant Hypertension
E Charmandari, A Sertedaki, T Kino, C Merakou, DA Hoffman, MM Hatch, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 97 (8), E1532-E1539, 2012
1392012
Pituitary magnetic resonance imaging in 15 patients with Prop1 gene mutations: pituitary enlargement may originate from the intermediate lobe
A Voutetakis, M Argyropoulou, A Sertedaki, S Livadas, P Xekouki, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89 (5), 2200-2206, 2004
1152004
Stress-induced aldosterone hyper-secretion in a substantial subset of patients with essential hypertension
A Markou, A Sertedaki, G Kaltsas, II Androulakis, C Marakaki, T Pappa, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 100 (8), 2857-2864, 2015
1132015
The spectrum of clinical, hormonal and molecular findings in 280 individuals with nonclassical congenital adrenal hyperplasia caused by mutations of the CYP 21A2 gene
S Livadas, M Dracopoulou, A Dastamani, A Sertedaki, M Maniati‐Christidi, ...
Clinical endocrinology 82 (4), 543-549, 2015
912015
Pituitary stalk interruption syndrome and isolated pituitary hypoplasia may be caused by mutations in holoprosencephaly-related genes
C Tatsi, A Sertedaki, A Voutetakis, E Valavani, MA Magiakou, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 98 (4), E779-E784, 2013
672013
A novel point mutation of the human glucocorticoid receptor gene causes primary generalized glucocorticoid resistance through impaired interaction with the LXXLL motif of the …
NC Nicolaides, ML Roberts, T Kino, G Braatvedt, DE Hurt, E Katsantoni, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 99 (5), E902-E907, 2014
592014
Increased glucocorticoid receptor expression in sepsis is related to heat shock proteins, cytokines, and cortisol and is associated with increased mortality
K Vardas, S Ilia, A Sertedaki, E Charmandari, E Briassouli, D Goukos, ...
Intensive care medicine experimental 5, 1-17, 2017
552017
Pituitary stalk interruption syndrome: cause, clinical manifestations, diagnosis, and management
A Voutetakis, A Sertedaki, C Dacou-Voutetakis
Current Opinion in Pediatrics 28 (4), 545-550, 2016
492016
Glucocorticoid signaling and epigenetic alterations in stress-related disorders
N Mourtzi, A Sertedaki, E Charmandari
International Journal of Molecular Sciences 22 (11), 5964, 2021
482021
Primary aldosteronism: the next five years
JW Funder
Hormone and Metabolic Research 49 (12), 977-983, 2017
462017
A novel point mutation in the DNA-binding domain (DBD) of the human glucocorticoid receptor causes primary generalized glucocorticoid resistance by disrupting the hydrophobic …
ML Roberts, T Kino, NC Nicolaides, DE Hurt, E Katsantoni, A Sertedaki, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 98 (4), E790-E795, 2013
432013
Prolonged jaundice and hypothyroidism as the presenting symptoms in a neonate with a novel Prop1 gene mutation (Q83X)
A Voutetakis, M Maniati-Christidi, C Kanaka-Gantenbein, M Dracopoulou, ...
European journal of endocrinology 150 (3), 257-264, 2004
372004
A novel mutation of the hGR gene causing Chrousos syndrome
NC Nicolaides, EB Geer, D Vlachakis, ML Roberts, AMG Psarra, ...
European Journal of Clinical Investigation 45 (8), 782-791, 2015
342015
Next generation sequencing targeted gene panel in Greek MODY patients increases diagnostic accuracy
EB Tatsi, C Kanaka‐Gantenbein, A Scorilas, GP Chrousos, A Sertedaki
Pediatric Diabetes 21 (1), 28-39, 2020
332020
Recent advances in the molecular mechanisms causing primary generalized glucocorticoid resistance
NC Nicolaides, A Lamprokostopoulou, A Sertedaki, E Charmandari
Hormones 15 (1), 23-34, 2016
322016
Low TSH congenital hypothyroidism: identification of a novel mutation of the TSH ß-subunit gene in one sporadic case (C85R) and of mutation Q49stop in two siblings with …
A Sertedaki, A Papadimitriou, A Voutetakis, M Dracopoulou, ...
Pediatric research 52 (6), 935-940, 2002
312002
Conception and pregnancy outcome in a patient with 11-bp deletion of the steroidogenic acute regulatory protein gene
A Sertedaki, K Pantos, C Vrettou, G Kokkali, C Christofidou, E Kanavakis, ...
Fertility and sterility 91 (3), 934. e15-934. e18, 2009
302009
Comparative functional analysis of two fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) mutations affecting the same residue (R254W and R254Q) in isolated hypogonadotropic …
V Koika, P Varnavas, H Valavani, Y Sidis, L Plummer, A Dwyer, R Quinton, ...
Gene 516 (1), 146-151, 2013
252013
Functional characterization of the hGRαT556I causing Chrousos syndrome
NC Nicolaides, E Skyrla, D Vlachakis, AMG Psarra, P Moutsatsou, ...
European Journal of Clinical Investigation 46 (1), 42-49, 2016
242016
Insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) and autoimmune thyroiditis in a boy with a ring chromosome 18: additional evidence of autoimmunity or IDDM gene (s) on chromosome 18
C Dacou-Voutetakis, A Sertedaki, M Maniatis-Christidis, C Sarri, ...
Journal of medical genetics 36 (2), 156-158, 1999
241999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20