Παρακολούθηση
Giovanni Muscato
Giovanni Muscato
Professor of Robotics, DIEEI University of Catania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dieei.unict.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A low-cost lightweight climbing robot for the inspection of vertical surfaces
G La Rosa, M Messina, G Muscato, R Sinatra
Mechatronics 12 (1), 71-96, 2002
2072002
The Alicia/sup 3/climbing robot: A three-module robot for automatic wall inspection
D Longo, G Muscato
IEEE Robotics & Automation Magazine 13 (1), 42-50, 2006
1882006
Multilayer perceptrons to approximate quaternion valued functions
P Arena, L Fortuna, G Muscato, MG Xibilia
Neural Networks 10 (2), 335-342, 1997
1521997
Neural networks in multidimensional domains: fundamentals and new trends in modelling and control
P Arena, L Fortuna, G Muscato, MG Xibilia
Springer London, 1998
1231998
A prototype of an orange picking robot: past history, the new robot and experimental results
G Muscato, M Prestifilippo, N Abbate, I Rizzuto
Industrial Robot: An International Journal 32 (2), 128-138, 2005
1172005
Bibliography on robust control
P Dorato, R Tempo, G Muscato
Automatica 29 (1), 201-213, 1993
1131993
Robust Control for Unstructured Perturbations—An Introduction
P Dorato, L Fortuna, G Muscato
Springer Berlin Heidelberg, 1992
1011992
An experimental comparison between several pneumatic position control methods
S Chillari, S Guccione, G Muscato
Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No …, 2001
872001
Localization and self-calibration of a robot for volcano exploration
D Caltabiano, G Muscato, F Russo
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
852004
A modular approach for the design of the Alicia3 climbing robot for industrial inspection
D Longo, G Muscato
Industrial Robot: An International Journal, 2004
852004
Kinematics, dynamics and control of a hybrid robot wheeleg
M Lacagnina, G Muscato, R Sinatra
Robotics and Autonomous Systems 45 (3-4), 161-180, 2003
842003
Adhesion techniques for climbing robots: State of the art and experimental considerations
D Longo, G Muscato
Advances in Mobile Robotics, 6-28, 2008
742008
UAV/UGV cooperation for surveying operations in humanitarian demining
L Cantelli, M Mangiameli, CD Melita, G Muscato
2013 IEEE international symposium on safety, security, and rescue robotics …, 2013
732013
The wheeleg robot
S Guccione, G Muscato
IEEE Robotics & Automation Magazine 10 (4), 33-43, 2003
732003
A roll stabilization system for a monohull ship: modeling, identification, and adaptive control
L Fortuna, G Muscato
IEEE Transactions on control systems technology 4 (1), 18-28, 1996
701996
An arc welding robot control for a shaped metal deposition plant: Modular software interface and sensors
F Bonaccorso, L Cantelli, G Muscato
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (8), 3126-3132, 2011
672011
Volcanic environments: Robots for exploration and measurement
G Muscato, F Bonaccorso, L Cantelli, D Longo, CD Melita
IEEE Robotics & Automation Magazine 19 (1), 40-49, 2012
642012
An overview of the “volcan project”: An UAS for exploration of volcanic environments
G Astuti, G Giudice, D Longo, CD Melita, G Muscato, A Orlando
Unmanned aircraft systems, 471-494, 2008
622008
A comparison between HMLP and HRBF for attitude control
L Fortuna, G Muscato, MG Xibilia
IEEE transactions on neural networks 12 (2), 318-328, 2001
622001
Stereo viewing and virtual reality technologies in mobile robot teleguide
S Livatino, G Muscato, F Privitera
IEEE Transactions on Robotics 25 (6), 1343-1355, 2009
582009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20