Παρακολούθηση
Ellery Frahm
Ellery Frahm
Archaeologist at Yale University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Early Levallois technology and the Lower to Middle Paleolithic transition in the Southern Caucasus
DS Adler, KN Wilkinson, S Blockley, DF Mark, R Pinhasi, ...
Science 345 (6204), 1609-1613, 2014
2112014
The technological versus methodological revolution of portable XRF in archaeology
E Frahm, RCP Doonan
Journal of Archaeological Science 40 (2), 1425-1434, 2013
1932013
Validity of “off-the-shelf” handheld portable XRF for sourcing Near Eastern obsidian chip debris
E Frahm
Journal of Archaeological Science 40 (2), 1080-1092, 2013
1332013
Characterizing obsidian sources with portable XRF: accuracy, reproducibility, and field relationships in a case study from Armenia
E Frahm
Journal of Archaeological Science 49, 105-125, 2014
832014
Distinguishing Nemrut Dağ and Bingöl A obsidians: geochemical and landscape differences and the archaeological implications
E Frahm
Journal of Archaeological Science 39 (5), 1436-1444, 2012
722012
Ten seconds in the field: rapid Armenian obsidian sourcing with portable XRF to inform excavations and surveys
E Frahm, BA Schmidt, B Gasparyan, B Yeritsyan, S Karapetian, ...
Journal of Archaeological Science 41, 333-348, 2014
682014
Is obsidian sourcing about geochemistry or archaeology? A reply to Speakman and Shackley
E Frahm
Journal of Archaeological Science 40 (2), 1444-1448, 2013
602013
Handheld Portable X‐Ray Fluorescence of A egean Obsidians
E Frahm, R Doonan, V Kilikoglou
Archaeometry 56 (2), 228-260, 2014
552014
Developing FTIR microspectroscopy for analysis of plant residues on stone tools
G Monnier, E Frahm, B Luo, K Missal
Journal of Archaeological Science 78, 158-178, 2017
542017
Middle Palaeolithic toolstone procurement behaviors at Lusakert cave 1, Hrazdan valley, Armenia
E Frahm, JM Feinberg, BA Schmidt-Magee, KN Wilkinson, B Gasparyan, ...
Journal of Human Evolution 91, 73-92, 2016
532016
Origin of an obsidian scraper at Yabroud Rockshelter II (Syria): Implications for Near Eastern social networks in the early Upper Palaeolithic
E Frahm, TC Hauck
Journal of Archaeological Science: Reports 13, 415-427, 2017
522017
The earliest evidence for Upper Paleolithic occupation in the Armenian Highlands at Aghitu-3 Cave
AW Kandel, B Gasparyan, E Allué, G Bigga, AA Bruch, VL Cullen, ...
Journal of Human Evolution 110, 37-68, 2017
502017
Evaluation of archaeological sourcing techniques: Reconsidering and re‐deriving Hughes’ four‐fold assessment scheme
E Frahm
Geoarchaeology 27 (2), 166-174, 2012
452012
Developing FTIR microspectroscopy for the analysis of animal-tissue residues on stone tools
G Monnier, E Frahm, B Luo, K Missal
Journal of Archaeological Method and Theory 25 (1), 1-44, 2018
422018
Ceramic studies using portable XRF: From experimental tempered ceramics to imports and imitations at Tell Mozan, Syria
E Frahm
Journal of archaeological science 90, 12-38, 2018
402018
Chemical soil surveys at the Bremer Site (Dakota county, Minnesota, USA): Measuring phosphorous content of sediment by portable XRF and ICP-OES
E Frahm, GF Monnier, NA Jelinski, EP Fleming, BL Barber, JB Lambon
Journal of Archaeological Science 75, 115-138, 2016
382016
Can I get chips with that? Sourcing small obsidian artifacts down to microdebitage scales with portable XRF
E Frahm
Journal of Archaeological Science: Reports 9, 448-467, 2016
372016
Non‐destructive sourcing of Bronze Age near eastern obsidian artefacts: Redeveloping and reassessing electron microprobe analysis for obsidian sourcing
E Frahm
Archaeometry 54 (4), 623-642, 2012
362012
Environment and collapse: Eastern Anatolian obsidians at Urkesh (Tell Mozan, Syria) and the third-millennium Mesopotamian urban crisis
E Frahm, JM Feinberg
Journal of Archaeological Science 40 (4), 1866-1878, 2013
342013
Scanning electron microscopy (SEM): Applications in archaeology
E Frahm
Encyclopedia of global archaeology, 6487-6495, 2014
332014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20