Παρακολούθηση
Philippe Giguère
Philippe Giguère
Professor, Computer Science, Laval University, Norlab, DAMAS, CerVIM, REPARTI, CRDM, FORAC, IID
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ift.ulaval.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2442007
Suma++: Efficient lidar-based semantic slam
X Chen, A Milioto, E Palazzolo, P Giguere, J Behley, C Stachniss
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
2112019
Parametric exponential linear unit for deep convolutional neural networks
L Trottier, P Giguère, B Chaib-draa
2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications …, 2017
1952017
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1592005
Mapping forests using an unmanned ground vehicle with 3D LiDAR and graph-SLAM
M Pierzchała, P Giguère, R Astrupa
Computers and Electronics in Agriculture 145, 217–225, 2018
1552018
A simple tactile probe for surface identification by mobile robots
P Giguere, G Dudek
IEEE Transactions on Robotics 27 (3), 534-544, 2011
1182011
A CNN for robotic arm guidance using sEMG based frequency-features
U Côté-Allard, F Nougarou, CL Fall, P Giguère, C Gosselin, F Laviolette, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016
112*2016
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1092012
Fourier tags: Smoothly degradable fiducial markers for use in human-robot interaction
J Sattar, E Bourque, P Giguere, G Dudek
Fourth Canadian Conference on Computer and Robot Vision (CRV'07), 165-174, 2007
832007
Autonomous tactile perception: A combined improved sensing and Bayesian nonparametric approach
P Dallaire, P Giguère, D Émond, B Chaib-Draa
Robotics and autonomous systems 62 (4), 422-435, 2014
732014
Enabling autonomous capabilities in underwater robotics
J Sattar, G Dudek, O Chiu, I Rekleitis, P Giguere, A Mills, N Plamondon, ...
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
732008
ReFusion: 3D Reconstruction in Dynamic Environments for RGB-D Cameras Exploiting Residuals
E Palazzolo, J Behley, P Lottes, P Giguère, C Stachniss
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
652019
Sign language fingerspelling classification from depth and color images using a deep belief network
L Rioux-Maldague, P Giguere
2014 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 92-97, 2014
652014
Autonomous Adaptive Exploration using Realtime Online Spatiotemporal Topic Modeling
Y Girdhar, P Giguere, G Dudek
International Journal of Robotics Research, 2013
622013
Importance of self-attention for sentiment analysis
G Letarte, F Paradis, P Giguère, F Laviolette
Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: Analyzing and …, 2018
612018
Tree Species Identification from Bark Images Using Convolutional Neural Networks
M Carpentier, P Giguère, J Gaudreault
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1075-1081, 2018
502018
Environment Identification for a Running Robot Using Inertial and Actuator Cues.
P Giguere, G Dudek, S Saunderson, C Prahacs
Robotics: Science and Systems, 2006
482006
A visual servoing system for an aquatic swimming robot
J Sattar, P Giguere, G Dudek, C Prahacs
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
472005
Surface identification using simple contact dynamics for mobile robots
P Giguere, G Dudek
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3301-3306, 2009
442009
Clustering sensor data for autonomous terrain identification using time-dependency
P Giguere, G Dudek
Autonomous Robots 26 (2), 171-186, 2009
422009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20