Παρακολούθηση
Philippe Giguère
Philippe Giguère
Professor, Computer Science, Laval University, Norlab, DAMAS, CerVIM, REPARTI, CRDM, FORAC, IID
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ift.ulaval.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Suma++: Efficient lidar-based semantic slam
X Chen, A Milioto, E Palazzolo, P Giguere, J Behley, C Stachniss
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
4002019
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2782007
Parametric exponential linear unit for deep convolutional neural networks
L Trottier, P Giguère, B Chaib-draa
2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications …, 2017
2422017
Mapping forests using an unmanned ground vehicle with 3D LiDAR and graph-SLAM
M Pierzchała, P Giguère, R Astrupa
Computers and Electronics in Agriculture 145, 217–225, 2018
2102018
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1692005
A CNN for robotic arm guidance using sEMG based frequency-features
U Côté-Allard, F Nougarou, CL Fall, P Giguère, C Gosselin, F Laviolette, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016
156*2016
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1472012
A simple tactile probe for surface identification by mobile robots
P Giguere, G Dudek
IEEE Transactions on Robotics 27 (3), 534-544, 2011
1382011
ReFusion: 3D Reconstruction in Dynamic Environments for RGB-D Cameras Exploiting Residuals
E Palazzolo, J Behley, P Lottes, P Giguère, C Stachniss
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
1342019
Fourier tags: Smoothly degradable fiducial markers for use in human-robot interaction
J Sattar, E Bourque, P Giguere, G Dudek
Fourth Canadian Conference on Computer and Robot Vision (CRV'07), 165-174, 2007
962007
Importance of self-attention for sentiment analysis
G Letarte, F Paradis, P Giguère, F Laviolette
Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: Analyzing and …, 2018
892018
Autonomous tactile perception: A combined improved sensing and Bayesian nonparametric approach
P Dallaire, P Giguère, D Émond, B Chaib-Draa
Robotics and autonomous systems 62 (4), 422-435, 2014
852014
Enabling autonomous capabilities in underwater robotics
J Sattar, G Dudek, O Chiu, I Rekleitis, P Giguere, A Mills, N Plamondon, ...
2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2008
782008
Autonomous Adaptive Exploration using Realtime Online Spatiotemporal Topic Modeling
Y Girdhar, P Giguere, G Dudek
International Journal of Robotics Research, 2013
772013
Sign language fingerspelling classification from depth and color images using a deep belief network
L Rioux-Maldague, P Giguere
2014 Canadian conference on computer and robot vision, 92-97, 2014
752014
Tree Species Identification from Bark Images Using Convolutional Neural Networks
M Carpentier, P Giguère, J Gaudreault
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1075-1081, 2018
742018
Analysis of Robust Functions for Registration Algorithms
P Babin, P Giguère, F Pomerleau
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1451-1457, 2019
512019
CELLO-3D: Estimating the Covariance of ICP in the Real World
D Landry, F Pomerleau, P Giguère
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8190-8196, 2019
502019
Large-scale 3D Mapping of Sub-arctic Forests
P Babin, P Dandurand, V Kubelka, P Giguere, F Pomerleau
Field Service Robotics (FSR), 2019
50*2019
Environment Identification for a Running Robot Using Inertial and Actuator Cues.
P Giguere, G Dudek, S Saunderson, C Prahacs
Robotics: Science and Systems, 2006
502006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20