Παρακολούθηση
Ioannis Dimitriou
Ioannis Dimitriou
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A mixed priority retrial queue with negative arrivals, unreliable server and multiple vacations
I Dimitriou
Applied Mathematical Modelling 37 (3), 1295-1309, 2013
692013
A repairable queueing model with two-phase service, start-up times and retrial customers
I Dimitriou, C Langaris
Computers & Operations Research 37 (7), 1181-1190, 2010
462010
Stable Throughput and Delay Analysis of a Random Access Network With Queue-Aware Transmission
I Dimitriou, N Pappas
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (5), 3170-3184, 2018
372018
A queueing system for modeling cooperative wireless networks with coupled relay nodes and synchronized packet arrivals
I Dimitriou
Performance Evaluation 114, 16-31, 2017
292017
A TWO-CLASS RETRIAL SYSTEM WITH COUPLED ORBIT QUEUES
I Dimitriou
Probability in the Engineering and Informational Sciences 31 (2), 139-179, 2017
282017
A queueing system with n-phases of service and (n-1)-types of retrial customers
C Langaris, I Dimitriou
European Journal of Operational Research 205 (3), 638-649, 2010
262010
A queueing model with two types of retrial customers and paired services
I Dimitriou
Annals of Operations Research 238 (1), 123-143, 2016
242016
A preemptive resume priority retrial queue with state dependent arrivals, unreliable server and negative customers
I Dimitriou
Top 21 (3), 542-571, 2013
232013
A Markovian Queueing System for Modeling a Smart Green Base Station
I Dimitriou, S Alouf, A Jean-Marie
Computer Performance Engineering, Lecture Notes in Computer Science (LNCS …, 2015
222015
Throughput and Delay Analysis of Wireless Caching Helper Systems with Random Availability
N Pappas, Z Chen, I Dimitriou
IEEE Access 6 (1), 9667-9678, 2018
202018
A retrial queue to model a two-relay cooperative wireless system with simultaneous packet reception
I Dimitriou
International Conference on Analytical and Stochastic Modeling Techniques …, 2016
202016
Analysis of a retrial queue with two-phase service and server vacations
I Dimitriou, C Langaris
Queueing Systems 60 (1), 111-129, 2008
202008
Performance Analysis of a Cooperative Wireless Network with Adaptive Relays
I Dimitriou, N Pappas
Ad Hoc Networks 87, 157-173, 2019
182019
Stability analysis of a multiclass retrial system with coupled orbit queues
E Morozov, I Dimitriou
European Workshop on Performance Engineering, 85-98, 2017
152017
A two-class queueing system with constant retrial policy and general class dependent service times
I Dimitriou
European Journal of Operational Research 270 (3), 1063-1073, 2018
122018
A game-theoretical analysis of wireless markets using network aggregation
G Fortetsanakis, I Dimitriou, M Papadopouli
IEEE Transactions on Mobile Computing 16 (3), 602 - 616, 2017
122017
A modified vacation queueing model and its application on the discontinuous reception power saving mechanism in unreliable long term evolution networks
I Dimitriou
Performance Evaluation 77, 37-56, 2014
122014
Analysis of a Priority Retrial Queue with Dependent Vacation Scheme and Application to Power Saving in Wireless Communication Systems
I Dimitriou
The Computer Journal 56 (11), 1347-1362, 2013
122013
A retrial queue for modeling fault-tolerant systems with checkpointing and rollback recovery
I Dimitriou
Computers & Industrial Engineering 79, 156-167, 2015
102015
Network-level cooperation in random access IoT networks with aggregators
N Pappas, I Dimitriou, Z Chen
2018 30th International Teletraffic Congress (ITC 30) 1, 245-253, 2018
92018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20