Παρακολούθηση
Angel Arcos-Vargas
Angel Arcos-Vargas
Tenured Professor. Industrial Engineering. Energy Power System. Energy Economy. Universidad de
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A European assessment of the solar energy cost: key factors and optimal technology
D Lugo-Laguna, A Arcos-Vargas, F Nuñez-Hernandez
Sustainability 13 (6), 3238, 2021
602021
On the potential contribution of rooftop PV to a sustainable electricity mix: The case of Spain
A Gomez-Exposito, A Arcos-Vargas, F Gutierrez-Garcia
Renewable and Sustainable Energy Reviews 132, 110074, 2020
432020
Impact of battery technological progress on electricity arbitrage: An application to the Iberian market
Á Arcos-Vargas, D Canca, F Núñez
Applied Energy 260, 114273, 2020
432020
Economic and environmental analysis of a residential PV system: A profitable contribution to the Paris agreement
A Arcos-Vargas, JM Cansino, R Román-Collado
Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, 1024-1035, 2018
432018
City-friendly smart network technologies and infrastructures: The Spanish experience
A Gómez-Expósito, A Arcos-Vargas, JM Maza-Ortega, ...
Proceedings of the IEEE 106 (4), 626-660, 2018
422018
DEA analysis of electricity distribution in Spain: An industrial policy recommendation
G Arcos-Vargas, A., Núñez-Hernández, F., & Villa-Caro
energy policy, 2017
412017
Residential peak electricity management. A storage and control systems application taking advantages of smart meters
A ARCOS-VARGAS, D LUGO, F NUÑEZ
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 102, 110–121, 2018
372018
Influence of rooftop PV generation on net demand, losses and network congestions: A case study
G Tévar, A Gómez-Expósito, A Arcos-Vargas, M Rodríguez-Montañés
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 106, 68-86, 2019
322019
An analysis of the Spanish electrical utility industry: Economies of scale, technological progress and efficiency
A Arcos, PA De Toledo
Energy Economics 31 (3), 473-481, 2009
322009
Self-sufficient renewable energy supply in urban areas: Application to the city of Seville
A Arcos-Vargas, A Gomez-Exposito, F Gutierrez-Garcia
Sustainable Cities and Society 46, 101450, 2019
312019
An assessment of European electricity arbitrage using storage systems
F Núñez, D Canca, Á Arcos-Vargas
Energy 242, 122916, 2022
232022
Detection of non-technical losses in smart distribution networks: A review
A Fragkioudaki, P Cruz-Romero, A Gómez-Expósito, J Biscarri, ...
Trends in Practical Applications of Scalable Multi-Agent Systems, the PAAMS …, 2016
232016
Short-term effects of PV integration on global welfare and CO2 emissions. An application to the Iberian electricity market
A Arcos-Vargas, F Nuñez, R Román-Collado
Energy 200, 117504, 2020
202020
Use of deep learning architectures for day-ahead electricity price forecasting over different time periods in the Spanish electricity market
B Vega-Márquez, C Rubio-Escudero, IA Nepomuceno-Chamorro, ...
Applied Sciences 11 (13), 6097, 2021
162021
Network impact of increasing distributed PV hosting: A utility-scale case study
G Tévar-Bartolomé, A Gómez-Expósito, A Arcos-Vargas, ...
Solar Energy 217, 173-186, 2021
152021
Aprovechamiento de recursos energéticos renovables no integrables en la red eléctrica. El caso de la producción de hidrógeno
AP Priego, ÁA Vargas
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2009
142009
The Role of the Electric Vehicle in the Energy Transition
AN Arcos-Vargas
12*2020
Propuestas para el fomento de la movilidad eléctrica: Barreras identificadas y medidas que se deberían adoptar
AA Vargas, JMM Ortega, FN Hernández
Real Academia de Ingeniería de España, 2018
122018
Robustness of electricity systems with nearly 100% share of renewables: A worst-case study
F Gutierrez-Garcia, A Arcos-Vargas, A Gomez-Exposito
Renewable and Sustainable Energy Reviews 155, 111932, 2022
112022
Optimal design model for a residential PV storage system an application to the Spanish case
JA Ballesteros-Gallardo, A Arcos-Vargas, F Núñez
Sustainability 13 (2), 575, 2021
112021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20