Παρακολούθηση
Prasun Gera
Prasun Gera
Cerebras Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cerebras.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inferring fine-grained control flow inside {SGX} enclaves with branch shadowing
S Lee, MW Shih, P Gera, T Kim, H Kim, M Peinado
26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17), 557-574, 2017
5582017
Batch-aware unified memory management in GPUs for irregular workloads
H Kim, J Sim, P Gera, R Hadidi, H Kim
Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Architectural …, 2020
592020
Traversing Large Graphs on GPUs with Unified Memory
P Gera, H Kim, P Sao, H Kim, D Bader
Proceedings of the VLDB Endowment 13 (7), 1119-1133, 2020
502020
Performance characterisation and simulation of Intel's integrated GPU architecture
P Gera, H Kim, H Kim, S Hong, V George, CK Luk
2018 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and …, 2018
312018
3-D stacked memory with reconfigurable compute logic
MT Chang, P Gera, D Niu, H Zheng
US Patent 11,079,936, 2021
242021
A supernodal all-pairs shortest path algorithm
P Sao, R Kannan, P Gera, R Vuduc
Proceedings of the 25th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of …, 2020
212020
Overcoming Memory Capacity Constraints for Large Graph Applications on GPUs.
P Gera
Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA, 2021
12021
Traversing Large Compressed Graphs on GPUs
P Gera, H Kim
2023 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS …, 2023
2023
Louvre: Lightweight Ordering Using Versioning for Release Consistency
P Kumar, P Gera, H Kim, H Kim
arXiv preprint arXiv:1710.10746, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9